Detail předmětu

Projektový management IPMA

Akademický rok 2023/24

NUB018 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-EVB letní semestr 1. ročník

Osvojení základních technik a nástrojů pro řízení projektů s omezenými zdroji, rozsahem a časem. Příprava na certifikační proces IPMA Level D u Společnosti pro projektové řízení, o. s.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Definice projektu, kritéria úspěšnosti projektu.
2. Požadavky a cíle projektu, rizika a příležitosti.
3. Čas a fáze projektu.
4. Zdroje a financování.
5. Týmová práce, metody řešení problémů.
6. Kontrola, řízení a podávání zpráv, změny.
7. Informace a vedení dokumentace v rámci projektu.
8. Zainteresovanost a motivace při řízení projektu, orientace na výsledky.
9. Metody pro vedení komunikace a vyjednávání, řešení konfliktů.
10. Projekt, program, portfolio.
11. Implementace projektu.
12. Personální management, finance, právo.
13. Cvičný certifikační test.

Prerekvizity

Základy technické angličtiny. Práce s MS Word a MS Excel. Práce s nástroji Google (e-mail, cloudové úložiště, kalendář apod.).

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Definice projektu, kritéria úspěšnosti projektu. 2. Požadavky a cíle projektu, rizika a příležitosti. 3. Čas a fáze projektu. 4. Zdroje a financování. 5. Týmová práce, metody řešení problémů. 6. Kontrola, řízení a podávání zpráv, změny. 7. Informace a vedení dokumentace v rámci projektu. 8. Zainteresovanost a motivace při řízení projektu, orientace na výsledky. 9. Metody pro vedení komunikace a vyjednávání, řešení konfliktů. 10. Projekt, program, portfolio. 11. Implementace projektu. 12. Personální management, finance, právo. 13. Cvičný certifikační test.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Metoda logického rámce. 2.-3. Strukturovaný rozpad činností. 4.–5. Analýza nákladů, času a zdrojů. 6.–7. Metoda kritické cesty (CPM). 8. Analýza rizik (RIPRAN). 9. Analýza rizik (SWOT). 10.–11. Řízení podle reálně vytvořené hodnoty (EVM). 12. Softwarová podpora řízení projektů. 13. Cvičný certifikační test.