Detail předmětu

Smart Cities

Akademický rok 2023/24

NUA016 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Předmět je zaměřen na osvojení schopnosti rozebrat problematiku agendy města rozebrat z několika úrovní – úroveň urbanismu, úroveň plánování, úroveň technologie, úroveň dopadu na občany a životní prostředí. Dále představit dobré příklady ze zahraničí, z domácí scény, stručné studie proveditelnosti a socio-ekonomické dopady.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod do konceptu „Chytrých měst“, rozdílný pohled na města současnosti a vize města budoucnosti.
2. Teorie politiky a fungování samosprávných celků se zaměřením na problematiku e-governance.
3. Socio-ekonomický pohled na město, demografie, trendy současnosti a definování role občana v moderní občanské společnosti. Kvalita života.
4. Přenosové a komunikačních sítě, internet věcí (IoT) a základy tvorby senzorických sítí.
5. Problematika BIG DAT, vyhodnocování a ukládání dat, základní seznámení se superpočítačovými metodami.
6. Základ geografických informačních systémů (GIS) a věda o zemi v konceptu "Chytrých měst".
7. Chytrá mobilita, dopravní systémy města a ITS (inteligentní dopravní systémy) se zaměřením na kooperativní a autonomní mobilitu, elektromobilitu a futuristické koncepty.
8. Životní prostředí, škodliviny v ovzduší v městských oblastech, hlukové znečištění, způsob monitoringu a hledání příčin a řešení.
9. Energetika, hlavní energetické zdroje ve městě, možné snižování spotřeby energie.
10. Moderní trendy urbanismu, architektury, Smart Living.
11. Chytré budovy, navrhování staveb včetně technologických možností současnosti. Vymezení pojmů Chytré budovy a chytrá domácnost.
12. Simulační a modelovací nástroje pro teoretické poznání fungování města. Práce s daty.
13. Věda, výzkum a využití kvantitativních metod.

Prerekvizity

Základy angličtiny.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do konceptu „Chytrých měst“, rozdílný pohled na města současnosti a vize města budoucnosti. 2. Teorie politiky a fungování samosprávných celků se zaměřením na problematiku e-governance. 3. Socio-ekonomický pohled na město, demografie, trendy současnosti a definování role občana v moderní občanské společnosti. Kvalita života. 4. Přenosové a komunikačních sítě, internet věcí (IoT) a základy tvorby senzorických sítí. 5. Problematika BIG DAT, vyhodnocování a ukládání dat, základní seznámení se superpočítačovými metodami. 6. Základ geografických informačních systémů (GIS) a věda o zemi v konceptu "Chytrých měst". 7. Chytrá mobilita, dopravní systémy města a ITS (inteligentní dopravní systémy) se zaměřením na kooperativní a autonomní mobilitu, elektromobilitu a futuristické koncepty. 8. Životní prostředí, škodliviny v ovzduší v městských oblastech, hlukové znečištění, způsob monitoringu a hledání příčin a řešení. 9. Energetika, hlavní energetické zdroje ve městě, možné snižování spotřeby energie. 10. Moderní trendy urbanismu, architektury, Smart Living. 11. Chytré budovy, navrhování staveb včetně technologických možností současnosti. Vymezení pojmů Chytré budovy a chytrá domácnost. 12. Simulační a modelovací nástroje pro teoretické poznání fungování města. Práce s daty. 13. Věda, výzkum a využití kvantitativních metod.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Praktické ukázky Vizí měst budoucnosti, generelu Chytrých měst největších metropolí světa včetně diskuzí nad konsekvencemi nových přístupů včetně "Big brother" teorií. Ukázková příkladná řešení v ČR, Evropě a vyspělých městech světa. 2. Skupinová práce – teorie politického fungování města. Návrh řešení aplikace e-governance v rámci skupiny s popisem účelu, přínosu a finančního rámce. 3. Skupinová práce, moderní přístupy společných aktivit vedoucí k inovativním návrhům v občanské společnosti, které podporují kvalitu života občanů ve městě. 4. Praktická práce s detektory a přenášení dat přes sítě internetu věcí s cílem pochopení základní funkcionality těchto inovativních přenosových sítí. 5. Datové zdroje a jejich interpretace. 6. Seznámení se s nástroji pro práci s GIS a vytvoření vlastních datových vrstev na mapových podkladech. 7. Praktická práce s dopravními daty. Ukázka užívaných monitorovacích systémů pro měření hlukové a imisní zátěže ve městě. 8. Možnosti měření spotřeby a chytrá řešení, která umožní sledování s návazným snižováním spotřeby. 9. Ukázky moderních urbanistických řešení ve světě. 10. Vytvoření vlastního návrhu moderní městské čtvrti s návrhem služeb, které lidé potřebují v přímé blízkosti svého bydliště. 11. Exkurze do příkladného řešení "Chytré budovy". 12. Seznámení a ukázka práce s modelovacími nástroji v oblasti mobility a životního prostředí. 13. Samostatná práce – Zpracování vlastního návrhu chytrého města, chytrého řešení, nebo aplikace.