Detail předmětu

Facility management 2

Akademický rok 2023/24

NUA025 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 2. ročník

Kurz zaměřený na správu budov ve stavební praxi.
Řízení a údržba technologií.
ICT ve FM a využití CAFM systémů.
Udržitelnost a certifikace ve FM.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Seznámení s praktickým využitím FM, řízení a správa údržby a revizí.
2. FM implementace a provoz (výběrové řízení) a finanční aspekty FM.
3. Projektový management, správa realitního portfolia, benchmarking.
4. Základy řízení údržby TZB (typy technologií, typy údržby).
5. Problematika udržitelnosti ve FM (Sustainable FM), certifikační systémy.
6. ICT v oblasti FM – CAFM, BIM, CAD/BIM management.
7. ICT v oblasti FM – základy GIS a jeho využití v CAFM.
8. ICT v oblasti FM – princip Web Service a integrace CAFM s ostatními systémy.
9. Zavádění a řízení procesů spolupráce – nasazení BIM metodiky, koexistence BIM a CAFM.
10. Praktický příklad – nastavení kvality (KPI/CPI), optimalizace využití ploch (návrh dislokace).

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu Facility Management 1, základní znalosti pozemního stavitelství a oboru TZB, znalost zakreslování a kreslení výkresů stavební části a TZB. Základní znalosti projektového řízení, ekonomiky a financí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Seznámení s praktickým využitím FM, řízení a správa údržby a revizí. 2. FM implementace a provoz (výběrové řízení) a finanční aspekty FM. 3. Projektový management, správa realitního portfolia, benchmarking. 4. Základy řízení údržby TZB (typy technologií, typy údržby). 5. Problematika udržitelnosti ve FM (Sustainable FM), certifikační systémy. 6. ICT v oblasti FM – CAFM, BIM, CAD/BIM management. 7. ICT v oblasti FM – základy GIS a jeho využití v CAFM. 8. ICT v oblasti FM – princip Web Service a integrace CAFM s ostatními systémy. 9. Zavádění a řízení procesů spolupráce – nasazení BIM metodiky, koexistence BIM a CAFM. 10. Praktický příklad – nastavení kvality (KPI/CPI), optimalizace využití ploch (návrh dislokace).

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1–2. Implementace a provoz. 3–4. Pasportizace části stavebního objektu. 5. Správa realitního portfolia, benchmarking. 6–7. Základy řízení údržby TZB. 8–10. ICT v oblasti FM – CAFM, BIM, CAD/BIM management.