Nabídka programů

Stavební inženýrství
realizace staveb

prezenční 1.5 let zakončeno titulem Ing.

Technologická příprava, vedení stavby, projektové řízení, financování i legislava pro vás bude samozřejmostí. Prakticky si své znalosti ověříte během povinné praxe, kde budete pracovat na reálném projektu.

Po studiu se uplatníte jako ceněný manažer velkých stavebních projektů v soukromém sektoru, můžete projektovat nebo se aktivně zapojit do budování efektivní státní správy.

Detaily programu: Stavební inženýrství – realizace staveb.

Stavba od A do Z pod vaší kontrolou

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška