Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební fyziky (R)

Akademický rok 2024/25

NHB057 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stav. materiálů. 2. Ustálený teplotní stav. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Součinitel prostupu tepla. Tepelné mosty a tepelné vazby. 3. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci. 4. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu, pokles dotykové teploty podlahy, tepelná stabilita místnosti. 5. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy. 6. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie. 7. Základní pojmy a veličiny v akustice, šíření zvuku, akustické pole. 8. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 9. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti. 10. Přímé sluneční záření, diagram zastínění a posouzení insolace. 11. Denní osvětlení budov, posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti. 12. Úvod do mechaniky materiálu, mechaniky poškození a lomové mechaniky. Metody určování lomových parametrů. Nelineární lomové chování, aproximativní nelineární modely. 13. Teorie změny měřítka, rozměrový efekt. Software, aplikace – modelování experimentů a konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Ustálený teplotní stav. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Součinitel prostupu tepla. Tepelné mosty a tepelné vazby. 2. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie. 3. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci. 4. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy. 5. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 6. Denní osvětlení budov, posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti 7. Zápočet