Detail předmětu

Informatika (R)

Akademický rok 2024/25

NUA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení. 2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy. 3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM. 4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí. 10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB). 12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management). 13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Nástroje pro využití digitálních technologií pro projektové řízení. 2. BIM – Seznámení s programy podporující BIM, zásady tvorby prostorového modelu. 3. BIM – Tvorba podlaží, řezu a pohledů, práce s osnovou, tvorba vazeb. 4. BIM – Tvorba svislých a vodorovných konstrukcí (stěny, sloupy, stropy). 5. BIM – Tvorba výplní otvorů (okna, dveře, obvodový plášť). 6. BIM – Tvorba fází projektu (stávající, bourané, nové). 7.–8. BIM – Vykazování stavebních prvků a zpracování dat BIM modelu (tabulky, legendy, výkresová dokumentace). 9.–10. BIM – Tvorba základních rozvodů TZB (voda, kanalizace, vzduchotechnika). 11. BIM – Simulace a analýzy (oslunění, osvětlení, energetické hodnocení budov, …). 12. Koordinace 2D – Princip koordinace velkých územních a stavebních celků při práci s 2D daty. 13. Vykazování 2D – Vykazování stavebních prvků z výkresové dokumentace zpracovávané ve 2D (DWG výkresy), vytvoření výkazu výměr, export a propojení s tabulkovým procesorem (MS Excel).