Detail předmětu

Ekologie a bezpečnost práce

Akademický rok 2024/25

NWA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace. 2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy), zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby. 3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa 4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku. 5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU. 6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika. 7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby. 8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení se s náplní cvičení. Přidělení individuálních zadání z oblasti ekologie, snížení hluku na staveništi. 2. Zadání vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby. 3. Vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby – konzultace individuálních zadání. 4. Seznámení se s počítačovými modely hodnocení hluku, vypracování zadání z oblasti snížení hluku na staveništi. 5. Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby – zadání. 6. Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby – konzultace. 7. Konzultace individuálních zadání v oblasti ekologie a BOZP. 8. Prezentace a obhajoba individuálních zadání.