Detail předmětu

Logistika

Akademický rok 2024/25

NWB024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu. Teoretické základy logistiky. Základy teorie systémů a teorie řízení – úloha zpětné vazby. Základy systémového inženýrství. Základy teorie rozhodovacích procesů. 2. Logistické řetězce – principy a tvorba řetězců. Logistické hmotné a nehmotné toky - materiálové, informační a finanční toky, analýza a vzájemné vazby. Logistické dekompozice reálné podnikové struktury. Interakce logistiky a řízení výroby. 3. Matematické metody logistiky. Modelování a simulace. Využití simulačních programů. 4. Praxe rozhodovacích procesů – vztahy mezi rozhodováním a řízením. Úloha čínského listonoše a úloha obchodního cestujícího. Jejich využití ve stavební praxi – řízení provozu staveniště a zásobování stavby. 5. Operační výzkum – principy a metody. Lineární programování a jeho praktické využití. 6. Základy teorie grafů. Základy teorie her. Základy teorie front a hromadné obsluhy, využití při provozu zařízení staveniště. 7. Praktické úlohy a cíle logistiky v podniku. Využití logistiky v systému řízení realizačních procesů. 8. Logistické a rozhodovací funkce v oblasti řízení chodu zařízení staveniště - zásobování a řízení zásob (sklady), metody: KANBAN, Just in Time.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Logistika – logistická dekompozice systému. Použití při dekompozici systému zařízení staveniště. 2. Logistický řetězec - vztahy uvnitř a s okolím. Příklad řešení hmotných a nehmotných toků v realitě zařízení staveniště a realizace stavby. 3. Příklady k operační analýze a teorii rozhodování, k teorii front a hromadné obsluhy. Řešení zásobovacích a dopravních problémů – aplikace úloh čínského listonoše a obchodního cestujícího. 4. Programy pro modelování v logistice. Simulace příkladu z oblasti hromadné obsluhy. 5. Simulace příkladu z oblasti teorie front – souběh výroby. 6. Simulace zásobovacího problému. 7. Simulace příkladu logistického řetězce z oblasti zařízení staveniště. 8. Simulace příkladu logistického řetězce z realizace stavby.