Detail předmětu

Stavebně technologické projektování

Akademický rok 2024/25

NWA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam, věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy, související legislativní předpisy. 2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu. 3. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy. 4. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu. 5. Tvorba rozpočtu pro stavební zakázku. 6. Kalkulace cen stavebních prací. 7. Nabídkové rozpočty staveb v návaznosti na výběrové řízení. 8. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace. 9. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení. 10. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci stavby, způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací. 11. Využití BIM technologií pro stavebně technologické projektování. Formy procesů, zařízení, programová řešení a rizika spojená se zaváděním BIM. Teoretické možnosti využití modelování v budoucnosti. 12. Nástroje řízení výstavby s využitím BIM technologií. Legislativní předpisy, technické normy a standardy v souvislosti s BIM technologiemi. 13. Praktické využití BIM technologií ve stavebně technologické přípravě a řízení na reálných stavbách. BIM z pohledu udržitelné výstavby budov. Využití technologie augmented reality v rámci činnosti manažera stavby.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky stavebně technologického projektování, požadavky a podklady pro cvičení. 2. Studie realizace hlavních technologických etap zadaného objektu. 3. Časový a finanční plán stavby v členění po objektech stavby, s využitím technickohospodářských ukazatelů. 4. Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů. 5. Založení zakázky pro rozpočet stavby, sestavení slepého rozpočtu. 6. Kalkulace cen stavebních prací v návaznosti na tvorbu výkazu výměr. 7. Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů. 8. Projekt zařízení staveniště. 9. Návrh hlavního zvedacího mechanismu pro stavbu 10. Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů. 11. Autodesk Navisworks, import formátů dat a 3D modelu. Modelování průběhu výstavby a využití časové osy. 12. Pokročilé modelování technologické přípravy zadaného objektu - analýza projektu a staveniště, technologické normály ve 3D, kontrola a koordinace projektu, kalkulace a rozpočty v BIM. 13. Detekce kolizí, operativní řízení výstavby, odhady průběhu výstavby a časové plánování ve 3D. Další výpočetní programy a jejich ukázky pro stavebně technologické projektování. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.