Detail předmětu

Specializovaný projekt (R)

Akademický rok 2024/25

NWA021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu (může být ve spolupráci se stavební firmou) - podle specializace studenta, určení rozsahu řešeného projektu. 2. Stavebně technologická studie, realizace hlavních technologických etap stavby. 3. Počítačová podpora - výkazy výměr, rozpracování nabídkového rozpočtu pro zadanou část stavby . 4. Časový a finanční plán stavby podle technickohospodářských ukazatelů, hrubá bilance základních zdrojů. 5. Koordinace subdodavatelů. 6. Koncepce zařízení staveniště, projekty vybraných objektů zařízení staveniště. 7. Koncepce technologického předpisu vybraného dílčího stavebního procesu. 8. Dokončení rozpracované dokumentace, kompletace k odevzdání.