Detail předmětu

Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

Akademický rok 2024/25

NWA020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu. 2. Bednění, technologické postupy. 3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování. 4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti. 5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti. 6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika. 7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací. 8. Statické sanace.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s programem cvičení, podmínky a požadavky pro udělení zápočtu, individuální zadání monolitické konstrukce pro cvičení celého semestru 2. Zadání, obsah a struktura technologického předpisu pro zadanou monolitickou konstrukci – hlavní výstup ze cvičení, zpracováváno a konzultováno průběžně po dobu celého semestru, doplňováno přílohami zpracovávanými v následujících cvičeních 3. Výpočet doby zrání betonu pro odbednění, časový plán, kontrolní a zkušební plán – vše pro zadanou monolitickou konstrukci jako součást technologického předpisu 4. Projekt bednění zadané konstrukce zpracovaný ručně nebo s využitím dostupného programového vybavení – půdorys, charakteristické řezy, detaily, výpis prvků 5. Technologicko-ekonomická studie s cílem nalezení nejúspornější varianty z hlediska nákladů na beton, mzdy a bednění 6. Individuální zadání příkladu sanace železobetonové konstrukce – např. zesílení nosníku, návrh řešení, výpočet. 7. Vyhodnocení a kontrola zadaných úkolů z 6. cvičení 8. Zhodnocení zadaných úkolů, obhajoba navržených řešení.