Detail předmětu

Systémy řízení jakosti

Akademický rok 2024/25

NWA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Kvalita – komplexní management jakosti. Hodnocení současné situace ve stavebnictví. 2. Systém managementu kvality (SMK) ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 v pozemních a inženýrských stavbách. Charakteristika. Postup zavedení. 3. Struktura norem. Struktura a obsah dokumentace SMJ ve stavební firmě a na stavbě – příručka jakosti. 4. Zodpovědnost managementu firmy při zavedení SMJ. Přezkoumání a audit SMJ. 5. Management zdrojů, kvalifikační připravenost, plán vzdělání a interní školení pracovníků. 6. Realizace produktu – stavby. Přezkoumání smluvních požadavků. Výběr a hodnocení dodavatelů a realizátora stavby. Měřicí přístroje a jejich kalibrace. SW pro oblast jakosti. 7. Dokumentace SMJ – plánjakosti, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, kontrolní a zkušební postupy. Stavební deník. 8. Monitorování kvality na stavbách, záznamy o kvalitě. Skladování a požadavky na kvalitu skladu. 9. Efektivnost výstavby, audit SMJ, audit systému zabezpečení, hodnocení dozorem (TDI). 10. Nápravná a preventivní opatření. Odstraňování nedostatků. Náklady a jakost. Certifikace SMJ. 11. Vyšší formy managementu jakosti – KMJ (TQM, Total quality management). Charakteristické rysy a faktory. Model EFQM. 12. Reengineering – charakteristika, změny, realizátoři, aplikace ve firmě. 13. Integrovaný manažérský systém (IMS) ve stavební firmě. Hodnocení staveb z pohledu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, struktura Systému managementu kvality dle ISO 9001. 2. Řízení dokumentu a záznamů. 3. Organizační řád v stavební organizaci, kompetence a pravomoci zaměstnanců. 4. Politika kvality. 5. Návrh cílů kvality pro stavební organizaci a pro jejich úseky. 6. Plán kvality stavby-návrh pro zhotovitele stavby. 7. Kontrolní a zkušební plán pro vybraný stavební proces. 8. Výběr a hodnocení dodavatelů zhotovitele staveb. 9. Interní audit systému managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2009 a ČSN ISO 19011.2012. 10. Nápravní opatření pro neshody. 11. Návrh preventivních opatření zhotovitele stavby. 12. Aplikace modelu EFQM v stavební organizaci. 13. Vyhodnocení zadaní a udělení zápočtu.