Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních procesů

Akademický rok 2024/25

NWA016 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám. 2. Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí. 3. Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy. 4. Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda. 5. Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování. 6. Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných). 7. Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště. 8. Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí. 9. Provádění montovaných stropních konstrukcí. 10. Speciální betonářské technologie. 11. Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění. 12. Možnosti a způsoby provádění průmyslových podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy. 13. Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrálního programu – vybraná část podzemní stavby. 2. Přehled technologií podzemního stavitelství a štítování – video s komentářem. 3.–4. Nová rakouská tunelovací metoda a speciální štíty – video s komentářem. 5.–6. Návrh pažící konstrukce pomocí programu Geo 5. 7. Provádění kovových konstrukcí – výroba ocelových a dřevěných konstrukcí. 8. Provádění kovových konstrukcí – svařování, spojovací prostředky, hlavní způsoby montáže. 9.–10. Provádění montovaných stropních konstrukcí. Konstrukční systémy, stroje a mechanizmy, pracovníci, postupy montáže, požadavky na kvalitu. 11.–12. Zpracování technologického předpisu pro montáž zadané stropní konstrukce. 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení.