Detail předmětu

Stavební stroje (R)

Akademický rok 2024/25

NWA022-A předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy. 2. Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap. 3. Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů. 4. Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství. 5. Speciální stavební stroje pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů inženýrského stavitelství. 6. Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení. 7. Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace. 8. Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce – individuální zadání – investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy. 2. Konzultace k individuálnímu zadání. 3. Zadání příkladu č. 1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů. 4. Konzultace k příkladu č. 1. 5. Exkurze do výrobny stavebních materiálů. 6. Odevzdání příkladu č. 1, konzultace k seminární práci. 7. Prezentace seminárních prací – individuálních zadání. 8. Prezentace seminárních prací, závěrečný test.