Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

Akademický rok 2024/25

NVA027 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní úprava podnikání.

2. Formy a druhy podnikání.

3. Jednání podnikatele.

4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele.

5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti.

6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem.

7. Typy činností a organizační struktury právnických osob.

8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podnikání.

2. Datové schránky a elektronický podpis.

3. Základní veřejné a soukromé registry.

4. Podnikání zahraničních osob.

5. Druhy živností, jejich obsahová náplň.

6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík.

7. Autorizované osoby.

8. Obchodní společnosti a družstvo.