Zasedání Akademického senátu FAST

 • Příloha č. 1 pdf

  Zpráva o vyhodnocení výuky v BSP a NMP na FAST v letním semestru 2022/2023

 • AS 23/2023 docx

  Zápis z 23. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně konaného dne 18. 10. 2023

 • Příloha č. 2 pdf

  Betlémská kaple II - presentace

 • Příloha č. 1 docx

  betlémská kaple II - závěrečné prohlášení

 • AS 22/2023 docx

  Zápis z 22. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně konaného dne 20. 9. 2023

 • AS 21/2023 docx

  Zápis z 21. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 21. 6. 2023

 • Příloha č. 2 pdf

  Výroční zpráva o hospodaření FAST VUT v roce 2022

 • Příloha č. 1 pdf

  Zpráva o hodnocení výuky v zimním semestru 2022/23

 • AS 20/2023 docx

  Zápis z 20. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 17. 5. 2023

 • Příloha č. 2 pdf

  Pravidla pro sestavení rozpočtu FAST na rok 2023