Zasedání Akademického senátu FAST

 • Příloha č. 6 pptx

  Prezentace Ekonomické informace JUDr. Valové - c

 • Příloha č. 5 pptx

  Prezentace Ekonomické informace JUDr. Valové -b

 • Příloha č. 4 pptx

  Prezentace Ekonomické informace JUDr. Valové - a

 • Příloha č. 3 pdf

  Informace z 6. zasedání sněmu RVŠ

 • Příloha č. 2 docx

  Informace proděkana doc. Jandory

 • Příloha č. 1 docx

  Informace proděkana prof. Bajera

 • AS 13/2022 docx

  Zápis z 13. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 26. 10. 2022

 • Příloha č. 2 docx

  Informace proděkana doc. Jandory

 • Příloha č. 1 docx

  Plán realizace Strategického záměru FAST 2022

 • AS 12/2022 docx

  Zápis z 12. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 21. 9. 202