Zasedání Akademického senátu FAST

 • Příloha č. 3 docx

  Dodatek ke SD pro PŘ pro rok 2024/25

 • Příloha č. 2 docx

  Organizační pokyny pro volby do AS FAST VUT pro funkční období 2024-2027

 • Příloha č. 1 docx

  Organizační pokyny pro doplňovací volby do SKAS AS FAST.

 • AS 27/2024 docx

  Zápis z 27. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně konaného dne 14. 2. 2024

 • Příloha č.1 pdf

  PRSZ FAST 2024

 • AS 26/2024 docx

  Zápis z 26. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně konaného dne 17. 1. 2024

 • AS 25/2023 docx

  Zápis z 25. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně konaného dne 13. 12. 2023

 • Příloha č. 6 docx

  Příloha č. 6 metodiky PRFP

 • Příloha č. 5 docx

  Příloha č. 5 metodiky PRFP

 • Příloha č. 4 docx

  Příloha č. 4 metodiky PRFP