Zasedání Vědecké rady FAST

 • Příloha č. 1 docx

  Zápis z hlasování mimo zasedání VR FAST ve dnech 25.-30.4. 2023

 • VR 2/2023 docx

  Zápis z 2. řádného zasedání VR FAST VUT v Brně, které se konalo 24. 5. 2023

 • VR 1/2023 docx

  Zápis z 1. řádného zasedání VR FAST VUT v Brně, které se konalo 1. 3. 2023

 • VR 3/2022 docx

  Zápis z 3. řádného zasedání VR FAST VUT v Brně, které se konalo 7. 12. 2022

 • VR 2/2022 docx

  Zápis z 2. řádného zasedání VR FAST VUT v Brně, které se konalo 19. 10. 2022

 • Příloha č. 1 docx

  Zápis z hlasování mimo zasedání VR FAST, konaného ve dnech 21.-29.4.2022

 • VR 1/2022 nově zvolená docx

  Zápis z 1. řádného zasedání nově zvolené VR FAST VUT v Brně, které se konalo 25. 5. 2022.

 • VR 1.1/2022 docx

  Zápis z 1. řádného zasedání VR FAST VUT v Brně, které se konalo 26. 1. 2022.

 • VR 1/2022 pdf

  Zasedání VR FAST dne 26. 1. 2022 proběhne formou on-line prostřednictvím software Teams. Zájemci o účast nechť kontaktují Ing. M. Menšíka (mensik.m@fce.vutbr.cz, telefon 5 4114 7256) nejméně 2 dny předem.

 • VR 4.1/2021 docx

  Zápis ze 4. řádného zasedání VR FAST VUT v Brně, které se konalo 1. 12. 2021