Doktorská řízení

 • Ing. Lukáš Raif pdf

  Obhajoba DDP v oboru Konstrukce a dopravní staby se bude konat dne 30. 6. 2022

 • Ing. Jakub Venclovský pdf

  Obhajoba DDP v oboru Konstrukce a dopravní stavby se bude konat dne 27. 6. 2022

 • Ing. Filip Hokeš pdf

  Obhajoba DDP v oboru Konstrukce a dopravní stavby se bude konat dne 27. 6. 2022

 • Ing. Petr Žítt pdf

  Obhajoba DDP v oboru Konstrukce a dopravní stavby se bude konat dne 24. 6. 2022

 • Ing. František Šot pdf

  Obhajoba disertační práce v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství se bude konat dne 25. 6. 2018.

 • Ing. Jana Stachová pdf

  Obhajoba disertační práce v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství se bude konat dne 25. 6. 2018.

 • Ing. Jindřich Melichar pdf

  Obhajoba disertační práce v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství se bude konat dne 25. 6. 2018.

 • Ing. Zuzana Stránská pdf

  Obhajoba disertační práce v oboru Pozemní stavby se bude konat dne 20. 6. 2018.

 • Ing. et Ing. Petr Hlavsa pdf

  Obhajoba disertační práce v oboru Pozemní stavby se bude konat dne 20. 6. 2018.

 • Ing. Jan Valeš pdf

  Obhajoba DDP v oboru Konstrukce a dopravní stavby se bude konat dne 22. 6. 2018.