Termíny zasedání, předběžné programy a veřejné dokumenty AS FAST

  • Zasedání AS FAST pdf

    Pozvánka na řádné zasedání Akademického senátu FAST VUT, které se bude konat ve středu dne 5. června 2024, v 13.00 hod. v místnosti A 321