Dokumenty

Směrnice, informace, podmínky,…

Dokumenty pro potřebu habilitačních řízení

Habilitační řízení

 • Ing. Eva Vítková, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 22. 5. 2024 v oboru Management stavebnictví

 • Ing. Lukáš Novák, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 4. 3. 2024 v oboru Konstrukce a dopravní stavby.

 • Ing. David Bečkovský, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 4. 12. 2023 v oboru Pozemní stavby.

 • Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 4. 12. 2023 v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.

 • Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 18. 10. 2023 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenován docentem ke dni 20. 3. 2024.

 • Ing. Vít Černý, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 23. 5. 2023 v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. Jmenován docentem ke dni 14. 12. 2023.

 • Ing. Jakub Raček, PhD. doc

  Habilitační řízení zahájeno 28. 2. 2023 v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Jmenován docentem ke dni 8. 11. 2023.

 • Ing. Hana Šimonová, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 16. 2. 2023 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenována docentkou ke dni 31. 5. 2023.

 • Ing. Jan Barnat, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 5. 10. 2022 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenován docentem ke dni 31. 5. 2023.

 • Ing. Radka Kantová, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 30. 6. 2021 v oboru Pozemní stavby. Jmenována docentkou ke dni 18. 11. 2022.