Dokumenty

Směrnice, informace, podmínky,…

Dokumenty pro potřebu habilitačních řízení

Habilitační řízení

 • Ing. Vít Černý, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 23. 5. 2023 v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.

 • Ing. Jakub Raček, PhD. doc

  Habilitační řízení zahájeno 28. 2. 2023 v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.

 • Ing. Hana Šimonová, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 16. 2. 2023 v oboru Konstrukce a dopravní stavby

 • Ing. Jan Barnat, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 5. 10. 2022 v oboru Konstrukce a dopravní stavby

 • Ing. Radka Kantová, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 30. 6. 2021 v oboru Pozemní stavby. Jmenována docentkou ke dni 18. 11. 2022.

 • Ing. Monika Manychová, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 29. 6. 2021 v oboru Pozemní stavby. Jmenována docentkou ke dni 10. 6. 2022.

 • Ing. Petr Hradil, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 22. 6. 2021 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenován docentem ke dni 10. 6. 2022.

 • Ing. Ondřej Anton, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 24. 5. 2021 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenován docentem ke dni 7. 12. 2021.

 • Ing. Vladislav Kozák, CSc. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 20. 5. 2021 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenován docentem ke dni 17. 2. 2022.

 • Ing. František Girgle, Ph.D. doc

  Habilitační řízení bylo zahájeno 19. 5. 2021 v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Jmenován docentem ke dni 7. 12. 2021.