Organizační struktura

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

Odborné zaměření

 • Marketingové aktivity Fakulty stavební VUT.
 • Firemní spolupráce, pracovní nabídky pro studenty a absolventy.
 • Inzerce a reklama.
 • Správa sociálních sítí.
 • Komunikace s médii.
 • Nábor uchazečů o studium.
 • Veletržní akce.
 • Kronika FAST VUT.
 • SAFAST - spolek absolventů.
 • Krátkodobý pronájem prostor pro komerční akce.
 • Zahraniční výjezdy a mobilitní programy.
 • Habilitační řízení.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • Technická podpora a zastřešení fakultních akcí.
 • Studentský podpůrný tým FASTteam.
 • Reklamní a propagační předměty.