Organizační struktura

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Odborné zaměření

 • Technologie tradičních pojiv (cement, vápno, sádra)
 • Výroba a užití tradičních stavebních hmot (beton, malta, keramika)
 • Moderní stavební materiály a postupy (lehké stavební látky, polymery, geopolymery, vysokohodnotné cementové kompozity)
 • Sanace betonu, zdiva a dřevěných konstrukcí
 • Životní cyklus materiálů (LCA/EPD, optimální užití stavebních materiálů v knstrukci, údržba, recyklace, znovuvyužití)
 • Náhrada primárních neobnovitelných surovin odpadními, alternativními a snadno obnovitelnými surovinami
 • Izolační materiály pro snížení energetické náročnosti budov (klasické, přírodní, super izolační)
 • Výzkum a vývoj materiálů se sníženou uhlíkovou stopou
 • Ekonomické aspekty výroby a využití stavebních hmot v konstrukcích
 • BIM z pohledu stavebních hmot a dílců
 • Automatizace a robotizace při výrobě a výstavbě stavebních konstrukcí z pohledu stavebních materiálů
 • Znalecká činnost ve specializaci výrobky pro stavby – mikrostruktura silikátových hmot a vlastnosti prefabrikovaných prvků

Členové

odborný asistent

tech.-hosp. pracov.