Ing.

Petra Laciková

THD – tech.-hosp. pracov.

+420 541 148 215
lacikova.p@fce.vutbr.cz

Kontakt

Fakultní účet lacikova.p