Petr Boháč

THD – prac. děln. povolání

+420 541 147 520
bohac.p@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 58920
Fakultní účet bohac.p
E-mail bohac.p@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 520
Místnost D121b  Veveří 331/95, 602 00 Brno