Ing.

Zdeněk Šnirch

Ph.D.

THD – vědecký pracovník

+420 541 148 061
snirch.z@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 17649
Fakultní účet snirch.z
E-mail snirch.z@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 148 061
Místnost P2-2.09  Purkyňova 139, 612 00 Brno