Ing.

Zdeněk Šnirch

Ph.D.

THD – vědecký pracovník

+420 541 148 061
Zdenek.Snirch@vut.cz

Publikace

 • 2015

  ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; HODNÁ, J. Molar ratio and polymer modification influence to water glass coatings matrix basic properties. In 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015. Materials Science Forum. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 47-48. ISBN: 978-3-0383-5740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. s. 1-72.
  Detail

  HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 221-228. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

 • 2012

  ŠNIRCH, Z. Grind Cullet and Silicate Coatings. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2013, č. 650, s. 340-343. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2011- 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. Silicates (water glasses) coatings matrix possibilities. Advances in Mathematical and Computational Methods, 2012, roč. 2013, č. 5, s. 266-269. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. ZÁVĚREČNÁ ZPRAVA PROJEKTU INOVAČNÍHO VOUCHERU OPTIMALIZACE RECEPTUR AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT. Brno: Vut, 2012. s. 1-32.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. Bridge piers and abutments surface degradation reduction posibility. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 538- 541, s. 1808-1811. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. ZÁVĚREČNÁ ZPRAVA PROJEKTU INOVAČNÍHO VOUCHERU OPTIMALIZACE RECEPTUR AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT. Brno: Vut, 2012. s. 1-32.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ MECHANICKÉ ODOLNOSTI AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT. In Maltoviny 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. s. 106-110. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5- 6, s. 230-235. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2011

  ŠNIRCH, Z. Protecting coats systems new possibilities. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 731-735. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. ZÁVISLOST DEGRADACE SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ NA KONSTRUKCI MOSTNÍCH OPĚR A DEGRADACE UMĚLE SIMULOVANÉ. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 4/ 2011, s. 18-22. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 58, s. 726-731. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

 • 2010

  ŠNIRCH, Z.; LUKAVEC, M.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Beton TKS, 2010, roč. 3/ 2010, č. 3, s. 64-67. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2009

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI ZEFEKTIVNĚNÍ DIAGNOSTICKÝCH METOD A SANAČNÍCH HMOT POUŽÍVANÝCH PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCÍ TAHOVÝCH CHLADÍCÍCH VĚŽÍ. Brno: VUT Brno, 2009. s. 1-240.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2009, roč. 14, č. 14, s. 43-51. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2007

  ŠNIRCH, Z. MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN. V ŽB KONSTRUKCÍCH. In Sborník Anotací Juniorstav 2007. 1. Brno: Vut v Brně, FAST, 2007. s. 267-267. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Possibility increase cooling tower service life in terms of longterm monitoring. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Romania: Academic Society "Matei - Teiu Botez" Iasi, Romania, 2007. s. 656-663. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN. V ŽB KONSTRUKCÍCH. Silnice a železnice, 2007, roč. 2, č. 2, s. 20-24. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. POROVNÁNÍ NÁHRADY POJIVA A PLNIVA DRUHOTNÝMI SUROVINAMI V SANAČNÍCH MATERIÁLECH. In Maltoviny 2007. 1. Brno: Vutbr, 2007. s. 100-105. ISBN: 978-80-214-3520- 9.
  Detail

 • 2006

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Využití fyzikálně- chemických postupů pro stanovení stáří trhlin. Zpravodaj WTA CZ, 2006, roč. 2006, č. 1- 2, s. 9-11. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  HORKÝ, O.; ŠNIRCH, Z.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P. Návrh rekonstrukce mostních staveb s využitím chemických analýz. In Betonárské dni 2006. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 375-381. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. STATE ESTIMATION OF REINFORCED DRIFT LINING EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS AND PREDICTION OF ITS CONTINUOUS SERVICE LIFE. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. s. 205-211. ISBN: 7-5608-2659- 8.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. THE APPRAISAL OF STATE OF REINFORCED CONCRETE JAMB STONE OF DADO TUNNELS EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS SO AS TO PREDICT ITS DURABILITY. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. s. 307-315. ISBN: 7-5608-2659- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Failures of coating systems used for protection of concrete structures. In Sbormík Přednášek IBAUSIL 2006. 1. Weimar: Wimar, 2006. s. 29-31.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry. In Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. srní: 2006. s. 100-107. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z. POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM s.r.o., 2006. s. 177-180. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. APLIKACE SMĚSNÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ VATY. In Zborník přednášek Construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. s. 42-46. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Repair system for concrete structures with utilize of waste products. In Proceedings of the 2nd Fib CongressCondesed Papers Sesions 10- 20. 1. Neapol: Fib Italia, 2006. s. 590-591. ISBN: 88-89972-06- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. TRVANLIVOST SANAČNÍCH MATERIÁLŮ PLNĚNÝCH SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 362-367. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Vustah X. konference. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 67-74. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY PRO VÝROBU INJEKTÁŽNÍCH HMOT. In Sborník konference Odpadové Fórum 2006. 1. Milovy: PCHE, 2006. s. 3276-3281. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. VLHKOST ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ. In Sborník konference Juniorstav2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 121-126. ISBN: 80-214-3112- 1.
  Detail

 • 2005

  DUFKA, A., ŠNIRCH, Z. ANALYSIS IMUNITY OF DIFERENT TYPE REPAIR MATERIALS IN AGRESIVE ENVIROMENT. In Sborník. 1. Moskva: 2005. s. 559-566. ISBN: 5-98580-013- X.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI PLNĚNÍ SANAČNÍCH MATERIÁLŮ SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 26-30. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., KEPÁK, R., ŠNIRCH, Z. SNÍŽOVÁNÍ VLHKOSTI ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005. 1. VUT, FAST Brno: WTA CZ, 2005. s. 256-260. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ŠNIRCH, Z., HORKÝ, O. MODIFIKACE ADHEZNÍCH MŮSTKU DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 91-94. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ SKLOVITÉ UHELNÉ STRUSKY JAKO PLNIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. 1. Rájecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 61-63. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. PROBLEMS AND DEFECTS ON COATS USED ON CONCRETE SURFACE. In Juniormat 2005 5th International conference. VUT, FSI v Brně: VUT v Brně, FSI, 2005. s. 227-231. ISBN: 80-214-2984- 4.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. DURABILITY OF COATING SYSTEMS TO PROTECT ENGINEERING STRUCTURES. In Sborník konference 6th International Congress-Global Construction:Ultimate Concrete Opportunities- Young Researchers Forum. University of Dundee, Scotland: Thomas Telford Publishing, 2005. s. 95-102. ISBN: 0-7277-3410- 5.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN DO MATERIÁLŮ TVOŘÍCÍCH UCELENÝ SANAČNÍ SYSTÉM. In SANACE sborník přednášek. SANACE 2005. Brno: SSBK, 2005. s. 270 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, Masarykova kolej: ČBS , Česká betonářsaká společnost ČSSI, 2005. s. 29 ( s.)ISBN: 80-903501-5- 1.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. CONNECTED SYSTEM FOR RECONSTRUCTION OF CONCRETE STRUCTURES WITH UTILIZE OF WASTE PRODUCTS. In sborník International konference concrete and concrete structures. první. žilina: Unicersity of Žilina, 2005. s. 82-87. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. s. 270-272. ISBN: 0415396565.
  Detail

  ŠNIRCH, Z. VÝVOJ UCELENÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU VYUŽÍVAJÍCÍHO DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Sborník konference Juniorstav 2005. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební: CERM, Brno, 2005. s. 203 ( s.)ISBN: 80-214-2831- 7.
  Detail

 • 2004

  ŠNIRCH, Z. ANALÝZA ODOLNOSTI RŮZNÝCH TYPŮ SEKUNDÁRNÍCH OCHRAN V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2004. Vysoké Učení Technické v Brně: Vysoké Učení Technické v Brně, 2004. s. 292 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  HORKÝ, O., ŠNIRCH, Z., ZACH, J. APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY ČÁSTI PLNIVA PŘI VÍROBĚ STĚRKOVÝCH HMOT PŘI KONSTANTNÍ KONZISTENCI. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail