Ing.

Zdeněk Šnirch

Ph.D.

THD – vědecký pracovník

+420 541 148 061
Zdenek.Snirch@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: PMM; Sanace betonových a železobetonových konstrukcí suchým torkretováním. Laboratoř THD. (ověřená technologie)

  • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: Techn. SIL R; Technologie výroby silikátové nátěrové hmoty určené k ochraně železobetonových povrchů využívající skelný recyklát. Laboratoř THD. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)

  • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: Tech SIL SP; Technologie výroby silikátové nátěrové hmoty určené k ochraně železobetonových povrchů využívající strusku a popílek. Laboratoř THD. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)

  • ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J.: V5R; Silikátový paropropustný nátěr V5R. Laboratoře THD, FAST VUT Brno. (funkční vzorek)

  • DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.: Stříkaný beton Sulres; Stříkaný beton odolný vůči působení síranových prostředí. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)

  • DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z.: 40V20; Technologie výroby paropropustné kompozitní stěrkové hmoty 40V20 určené k ochraně železobetonových povrchů využivající skelný recyklát. THD. (ověřená technologie)

  • KOLÁŘ, J.; JEDLIČKA, M.; MÜLLER, J.; SLÁDEČEK, F.; PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; APELTAUER, T.; VYHNÁLEK, R.; UHLÍK, O.; ŠNIRCH, Z.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; BARTOŠOVÁ, H.: TN01000056/2-V1; Propojení softwarových komponent informačního modelu stavby a virtuální reality. (ověřená technologie)