prof. Ing.

Rostislav Drochytka

CSc., MBA, dr.h.c.

děkan
THD – profesor

+420 541 147 500
Rostislav.Drochytka@vut.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1830
Fakultní účet drochytka.r