prof. Ing.

Rostislav Drochytka

CSc., MBA, dr.h.c.

děkan
THD – profesor

+420 541 147 500
drochytka.r@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1830
Fakultní účet drochytka.r
Ústav technologie stavebních hmot a dílců

zástupce vedoucího / profesor

E-mail drochytka.r@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 500
+420 541 147 500
Místnost D243  Veveří 331/95, 602 00 Brno