Lukáš Mašek

THD – prac. děln. povolání

+420 541 147 512
Lukas.Masek2@vut.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 254129
Fakultní účet masek.l