Martin Veselý

THD – prac. děln. povolání

+420 541 147 512
vesely.m@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 245570
Fakultní účet vesely.m