Jiří Klíma

THD – tech.-hosp. pracov.

+420 541 148 067
klima.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 75092
Fakultní účet klima.j