Blanka Bártová

THD – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 515
bartova.b@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 2141
Fakultní účet bartova.b