prof. Ing.

Miloslav Novotný

CSc.

PST – profesor

+420 541 147 409
miloslav.novotny@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BHA033 Revitalizace budov
BHB013 Poruchy a rekonstrukce
BHB046 Poruchy a obnova staveb
BH055 Poruchy a rekonstrukce
BH056 Specializovaný projekt (S-PST)
CH004 Vybrané stati z pozemního stavitelství 1
CH006 Specializovaný projekt (S-PST)
CH008 Diplomový seminář (S-PST)
DHA068 Doktorský seminář 1 (PST)
DHA070 Doktorský seminář 2 (PST)
DHA072 Doktorský seminář 3 (PST)
DHA073 Doktorský seminář 4 (PST)
DHA074 Doktorský seminář 5 (PST)
DHA075 Doktorský seminář 6 (PST)
DHA076 Doktorský seminář 7 (PST)
DHB069 Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních staveb
DH01 Doktorský seminář I (PST)
DH02 Doktorský seminář II (PST)
DH03 Doktorský seminář III (PST)
DH04 Doktorský seminář IV (PST)
DH05 Doktorský seminář V (PST)
DH06 Doktorský seminář VI (PST)
DH07 Doktorský seminář VII (PST)
DH81 Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních staveb
DH82 Provozní a funkční analýza konstrukce budov
ERPSF Pozemní stavitelství
NHB042 Sanace a adaptace budov
NHB058 Modernizace a rekonstrukce
4SZS Specifika znalecké činnosti v oboru stavebnictví
4VST Vady a poruchy střech

Zaměření pedagogické činnosti

  • přednášky - Konstrukce poz. staveb - II.ročník LS
  • - Poruchy a rekonstrukce - IV.ročník ZS
  • Projekt I a II - IV.ročník ZS a LS
  • Specializovaný projekt I a II - V.ročník ZS a LS
  • Seminář k specializovanému projektu - V.ročník ZS
  • Seminář k diplomové práci - V.ročník LS
  • Teorie konstrukcí pozemních staveb - I.roč. PGDS
  • Zastřešení staveb - V.roč. kombin. studium