Detail předmětu

Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních staveb

Akademický rok 2022/23

DHB069 předmět zařazen v 8 studijních plánech

DPC-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKA-S letní semestr 1. ročník

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb a praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na rozhodující konstrukční detaily a jejich tvorbu.
Speciální rozšíření problematiky podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Cíl

Vypracování odborné rešerše v oblasti vybraného technického problému, seznámení se zásadami odborné publikační činnosti, prezentace zpracovaného tématu před kolektivem včetně diskuze a obhajoby.

Osnova

1.–4. Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
5.–8. Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
9.–11. Dokončení rešerše v rozsahu cca 30 str., konzultace dle požadavků studentů DPS.
12. Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
13. Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín (TZB, TŘS, BZK a KDK) na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255777

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–4. Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
5.–8. Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
9.–11. Dokončení rešerše v rozsahu cca 30 str., konzultace dle požadavků studentů DPS.
12. Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
13. Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.