Detail předmětu

Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních staveb

DHB069 předmět zařazen v 8 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb a praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na rozhodující konstrukční detaily a jejich tvorbu. Speciální rozšíření problematiky podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je provedení rešerše ve vybrané vysoce specializované stavební činnosti. Na základě rešerše stanovení konkrétních cílů práce, provedení rozboru problematiky, rozvoj vědního oboru ve vybrané specializaci a vyvození jasných závěrů, jak vědeckých, tak praktických.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín (TZB, TŘS, BZK a KDK) na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání písemného elaborátu o minimálně 30 stranách vědecké práce s jednoznačnou formální úpravou. Následně bude práce prezentována širšímu kolektivu a musí před ním být úspěšně obhájena.

Cíl

Vypracování odborné rešerše v oblasti vybraného technického problému, seznámení se zásadami odborné publikační činnosti, prezentace zpracovaného tématu před kolektivem včetně diskuze a obhajoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–4. Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
5.–8. Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
9.–11. Dokončení rešerše v rozsahu cca 30 str., konzultace dle požadavků studentů DPS.
12. Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
13. Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.