prof. Ing.

Miloslav Novotný

CSc.

PST – profesor

+420 541 147 409
miloslav.novotny@vut.cz

Publikace

 • 2023

  NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; VANĚK, V.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J. Experimental Loading of Staircase Made from Cement Fiber Boards with Cellulose Fibers Using Full-Scale Model. Buildings, 2023, roč. 13, č. 3, ISSN: 2075-5309.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; ŠVECOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M. Microwave Technology, Its Use and Heating of Composite Aerated Concrete Blocks. Buildings, 2023, roč. 13, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2075-5309.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠUHAJDOVÁ, E., SCHMID, P., NOVOTNÝ, M., PĚNČÍK, J., ŠUHAJDA, K., UHLÍK, O. Experimental Research on Hybrid Hardwood Glue-Laminated Beams. Buildings, 2023, č. 4, ISSN: 2075-5309.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; VANĚK, V. Mechanické vlastnosti desek na bázi cementu s celulózovými výztužnými vlákny. DŘEVOSTAVBY - stavbní systém budoucnosti - dřevo, surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2023. s. 73-78. ISBN: 978-80-86837-99-4.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; KOLÁŘ, R.; ŠVECOVÁ, T. Sterilization of Biotic Agents by Microwave Technology in Construction Materials. In Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST 2023. MBMST 2023, Vilnius, Lithuania: 14th International conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, 2023. s. 401-410. ISBN: 978-3-031-44603-0.
  Detail Odkaz

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; SVOBODOVÁ, K.; ŽAJDLÍK, T.; HOBZOVÁ, K.; NOVOTNÝ, M. The Effect of Microwave Radiation on the Solidification of C-S-H Gels: Its Influence on the Solidified Cement Mixtures. Gels, 2023, roč. 9, č. 11, s. 1-18. ISSN: 2310-2861.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  SOBOTKA, J.; ŠVECOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M. Heating of aerated concrete blocks by the action of microwave energy. Sanace a rekonstrukce staveb 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 111-112. ISBN: 978-80-7623-098-9.
  Detail

  SOBOTKA, J.; ŠVECOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M. Mikrowave technology (rumours, myths and reality). Sanace a rekonstrukce staveb 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 112-112. ISBN: 978-80-7623-098-9.
  Detail

 • 2021

  VLACH, F.; VAJKAY, F.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Technical Measures for Limitation of Frost Depth in Soil. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ldt., 2021. s. 1-6. ISSN: 1662-0356.
  Detail Odkaz

  GINEVIČIUS, R., BILAN, Y., KĄDZIELAWSKI, G., NOVOTNY, M., KOŚMIDER, T. Evaluation of the sectoral energy development intensity in the Euro area countries. ENERGIES, 2021, roč. 17, č. 14, s. 1-12. ISSN: 1996-1073.
  Detail Odkaz

 • 2020

  SLAVINSKAITE, N.; NOVOTNÝ, M.; GEDVILAITE, D. Evaluation of the Fiscal Decentralization: Case Studies of European Union. Engineering Economics, 2020, roč. 31, č. 1, s. 84-92. ISSN: 1392-2785.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MOHELNÍKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; MOCOVÁ, P. Evaluation of School Building Energy Performance and Classroom Indoor Environment. ENERGIES, 2020, roč. 13, č. 10, s. 2489-2506. ISSN: 1996-1073.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BAYAR, Y.; REMEIKIENE, R.; ŽUFAN, J.; NOVOTNÝ, M. Unemployment Effects of Greenfield and Brownfield Investments in Post-transition European Union Members. E a M: Ekonomie a Management, 2020, roč. 23, č. 2, s. 4-16. ISSN: 1212-3609.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Experimental research on load bearing capacity of adhesively jointed beech timber lamellas. In The 13th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019 SELECTED PAPERS. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. s. 497-501. ISBN: 978-609-476-197-3.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů dřeva pro konstrukční účely. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Assessment of the cement plate building covering facade. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). 1. Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Assessment of the cement boards building plate in the Czech republic. In 26th International conference on materials and technology - Program and book of abstracts. 1. Portorož: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2018. s. 1-9. ISBN: 978-961-94088-2-7.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; SCHMID, P.; STRAKA, B. Evaluation of Suitability of Selected Hardwood in Civil Engineering. Gradevinski Materijali i Konstrukcije, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 73-82. ISSN: 2217-8139.
  Detail Odkaz

 • 2017

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017. s. 131-139. ISBN: 978-80-86837-87-1.
  Detail

  HENEK, V.; VENKRBEC, V.; NOVOTNÝ, M. Fire resistance of large-scale cross-laminated timber panels. In WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2017. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E. Selection of heating system based on acquisition and operating cost for family house. In Business and Management 2016. Business and Management. Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-609-457-921-9. ISSN: 2029-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. MICROWAVE RADIATION AND ITS APPLICATION ON CONSTRUCTION MATERIALS. Engineering Structures and Technologies, 2016, roč. 4, č. 8, s. 150-156. ISSN: 2029-882X.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; ŠUHAJDOVÁ, E. Poruchy šikmé střechy ZŠ. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 05/ 2016, č. 5, s. 1-3. ISSN: 1213-0311.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; VAHALOVÁ, E.; JIROUŠEK, Z. The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements. Sanace a rekonstrukce staveb 2016. 38. konference. Brno 2016: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky-WTA CZ, 2016. s. 134-134. ISBN: 978-80-02-02701-0.
  Detail

 • 2015

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. Technologie vysoušení nosných konstrukcí. TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 20-26. ISSN: 1801- 4399.
  Detail Odkaz

 • 2014

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 1 - vysoušení konstrukcí. Materiály pro stavbu, 2014, roč. XX., č. 2/ 2014, s. 28-32. ISSN: 1213- 0311.
  Detail Odkaz

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Vysušování sklepních prostor Filozofické fakulty v Brně. In STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: TEORIE A PRAXE. OKTAEDR. Brno: Kolektov autorů, 2014. s. 90-93. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 2 - likvidace biotických škůdců (plísně). Materiály pro stavbu, 2014, roč. XX., č. 3/ 2014, s. 50-52. ISSN: 1213- 0311.
  Detail Odkaz

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Technolgie vysoušení zděných konstrukcí, Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. první. BRNO: Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. s. 36-41. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ŠUHAJDOVÁ, E.; MÁTL, M. USE OF MICROWAVE RADIATION IN BUILDING INDUSTRY THROUGH APPLICATION OF WOOD ELEMENT DRYING. WOOD RESEARCH, 2014, roč. 3/2014, č. 59, s. 389-400. ISSN: 1336-4561.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K. MIKROVLNNÁ STERILIZACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NAPADENÝCH BIOTICKÝMI ŠKŮDCI Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/11774-mikrovlnna-sterilizace-drevenych-prvku-napadenych-biotickymi- skudci. TZB- info, 2014, roč. 2001- 2014, č. 09/ 2014, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail Odkaz

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J. USE OF EMW RADIATION IN THE BUILDING INDUSTRY. In Scientific.NET, Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Scientific.NET, Advanced Materials Research, 2014. s. 297-302. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDOVÁ, E. KITTELŮV DŮM – sanace dřevěných prvků historického objektu. In DŘEVOSTAVBY 2014. VOLYNĚ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2014, 2014. s. 115-120. ISBN: 978-80-86837-57- 4.
  Detail

 • 2013

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; PETŘÍČEK, T.; GINTAR, J.; PLACHÝ, J. Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně. In XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013. Brno: 2013. s. 325-331. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 s. ISBN: 978-80-247-8380- 2.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K.; KRUPICOVÁ, J.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J. Mikrovlnná sterilizace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci. In Dřevostavby 2013. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, 2013. s. 285-294. ISBN: 978-80-86837-51- 2.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures. Architecture and Civil Enineering, 2013, roč. 1, č. 1, s. 223-226. ISSN: 2301- 394X.
  Detail Odkaz

  SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; ZELEŇÁK, M.; KLICH, J.; FOLDYNA, J.; NOVOTNÝ, M. Effects of water jet on heat- affected concretes. Procedia Engineering, 2013, roč. 2013, č. 57, s. 1036-1044. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K. Efficiency of Liquidation of Biotic Pents Using Microwave Radiation. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 601, s. 27-36. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Odkaz

  HLAVSA, P.; NOVOTNÝ, M. Problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu stávajících objektů. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J. Analysis of Long Term Bending and Shear Test of Treated and Untreated Spruce. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 516-522. ISSN: 2301- 2706.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J. Efficiency of Liquidation od Biotic Pents Using Microwave Radiation. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATIONS, 2013. s. 27-36. ISBN: 978-3-03785-679- 6.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J. Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně. Soudní inženýrství, 2013, roč. 1., č. 24/ 2013, s. 34-37. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Účinnost likvidace biotických škůdců plísní mikrovlnným zářením. Stavební obzor, 2013, roč. 8/ 2013, č. 8, s. 205-208. ISSN: 1210- 4027.
  Detail Odkaz

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Comparison of Methods to Identify of Moisture Distribution. GSTF Journal of Engineering Technology, 2013, roč. 2, č. 1, s. 122-126. ISSN: 2251- 3701.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; TICHOMIROV, V. Sterilization of biotic pests by microwave radiation. Procedia Engineering, 2013, roč. 57, č. 10, s. 1094-1099. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  GINTAR, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; BEČKOVSKÁ, T. Efficiency of Liquidation of Biotic Pests Using Microwave Radiation. AMR - Advanced Materials Research, 2013, č. 688, s. 27-36. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 s. ISBN: 978-80-247-4205- 2.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 s. ISBN: 978-80-247-8379- 6.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O. 3D data for calculation of capillary coefficient. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 688, s. 180-184. ISSN: 1662- 8985.
  Detail Odkaz

 • 2012

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Methodology for Determination of Moisture Distribution. 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Academy of Sciences of Czech Republic, v.v.i. Česká republika: Association for Engineering Mechanics, 2012. s. 290-291. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012. Volyně: VOŠ Volyně, 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-86837-36- 9.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Modeling of moisture distribution in concrete in 3D. In Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III. Taylor and Francis Group. Cape Town, South Africa: Taylor and Francis Group, 2012. s. 328-331. ISBN: 978-0-203-12425- 3.
  Detail Odkaz

  ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M.; MASTNÁ, Z. Analysis of influence of water vapor condensation in building construction envelopes. In Sborník Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Scopus. Vienna, Austria: Taylor and Fracis group, 2012. s. 1716-1720. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail Odkaz

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Methodology for determination of moisture distribution. Journal Of Chemistry and Chemical Engineering, 2012, roč. 2012, č. 8, s. 715-720. ISSN: 1934- 7375.
  Detail

  KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M. Aplikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 05, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 5, s. 26-27. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. The Moisture in Capillaries of Building Materials. David Publishing Company, 2012, roč. 6, č. 11, s. 1536-1543. ISSN: 1934- 7359.
  Detail Odkaz

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; SITEK, L.; KLICH, J.; WOLF, I.; FOLDYNA, J. Comparison of the actual costs during removal of concrete layer by high- speed water jets. J BUS ECON MANAG, 2012, roč. 13, č. 4, s. 763-775. ISSN: 1611- 1699.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures. GSTF e Journal, 2012, roč. 1, č. 1, s. 223-226. ISSN: 2301- 3036.
  Detail Odkaz

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O. 3D data for calculation of capillary coefficient. Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 1. Brno: WTA CZ, 2012. s. 231-231. ISBN: 978-82-02-02414- 9.
  Detail

 • 2011

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. The moisture transport in the composite building materials. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Odkaz

  PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M. Apikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: WTA, 2011. s. 26-30. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
  Detail

 • 2010

  OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M. Kvalita obalových konstrukcí podstřešních prostor v praxi. Stavebnictví, 2010, roč. IV, č. 03/ 2010, s. 28-32. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z. Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí. In Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010. 2010. s. 58-62. ISBN: 978-80-86837-27- 7.
  Detail

 • 2009

  MARKOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M. Testování reflexní fólie ve skladbě sendvičové obvodové stěny. Dřevostavby 2009. 1. Volyně: SPŠ a VOŠ Volyně, 2009. s. 83-86. ISBN: 978-80-86837-21-5.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M. Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 7. 2009, s. 210-212. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M. Changes in thermal conductivity of building materials as a consequence of vapor condensation. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, roč. 11(67) 2009, č. 11(67) 2009, s. 51-59. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Výskum v oblasti rekonštrukcií drevených stropov formou spriahnutia s betónovou doskou. Stavebnícka ročenka 2010. Bratislava: JAGA GROUP, a.s., 2009. s. 90-93. ISBN: 978-80-8076-076- 2.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Capillary conductivity of moisture in Engineering construction material. Sustainable Development in Civil Engineering. Vilniaus: VGTU Publishing house Technika, 2009. s. 31-31. ISBN: 978-9955-28-439- 0.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Výzkum v oblasti rekonstrukcí dřevěných stropů formou spřažení s betonovou deskou. Stavební ročenka 2010. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2009. s. 64-67. ISBN: 978-80-8076-079- 3.
  Detail

  OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M. Poruchy obalových konstrukcí podkrovních místností. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 214-218. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2008

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Měření vlhkosti stavebních materiálů absorbční mikrovlnnou metodou mikrovlnnou metodou. Stavební obzor, 2008, roč. 17, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Following absorbability of building materials. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, roč. 2008, č. 30, s. 40-55. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2006, č. 06, s. 1-12. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Odkaz

 • 2007

  BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P. Tepelně- technické chování masivních dřevěných stěn. In Sborník z VIII. Vedecké konference. Košice: TU v Košicích Stavební fakulta, 2007. s. 174-178. ISBN: 978-80-873-789- 4.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu Therm. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 2007, č. 3- 4, s. 19-21. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Zingoni. Cape Town South Africa: University of Cape Town, 2007. s. 613-614. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. In The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007. Massey University Palmerston North. New Zaeland: Massey University Palmerston North, 2007. s. 622-628. ISBN: 978-0-473-12432- 8.
  Detail

  BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M. Alternativní řešení ložných spár obvodových srubových stěn. In sborník konference DREVOSTAVBY. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 15-18. ISBN: 978-80-969774-9- 9.
  Detail

  BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P. ALTERNATIVES IN DESIGN OF LATERAL JOINTS IN LOG- WALL. In sborník konference Budovy a prostredie 2007. Bratislava: STÚ Bratislava, 2007. s. 30-33. ISBN: 978-80-227-2759- 4.
  Detail

  VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Design regulation for barrierless buildings. In 9.International Conference Modern Building Materials, structures and Techniques. TU Vilnius, Litva: 2007. s. 515 ( s.)ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Lightweight concrete application by the composite wood concrete joist ceilings. In The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2007. s. 293-297. ISBN: 978-90-5966-0545- 0.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Nové poznatky při využití EMWZ ke sledování transportu vlhkosti. In Sanace a rekonstrukce staveb. WTA CZ. Ostrava: WTA CZ, 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Physics law application by using EMW Radiation to moisture transfer monitoring into building material. In Non Destructive testing in engineering practice. CERM. CZ: University of Technology, 2007. s. 155-162. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Determining moisture parameters in porous material by using non- destructive EMWR method. In The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007. Massey University Palmerston North. New Zealand: Massey University, 2007. s. 616-621. ISBN: 978-0-473-12432- 8.
  Detail

  ŠUHAJDA, K., NOVOTNÝ, M. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. In CD- Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Zingoni. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2007. s. 613-614. ISBN: 978-90-5966-057- 1.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Experimentální měření vlhkosti ve stavební hmotě. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - II. část. Českomoravský výběr, 2007, roč. 2007, č. 02, s. 1-9. ISSN: 1211- 6017.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Moisture transfer monitoring into porous materials. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, roč. 2007, č. 09, s. 1-4. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Odkaz

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Experimental Measurements Carried out for the Transport of Humidity in Building Material. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 1-8. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Odkaz

  VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Design Regulation for Barrierless Buildings. In Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007. 1. Vilnius Gediminas Technical University, Litva: Technika, 2007. s. 515-515. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

 • 2006

  NOVOTNÝ, M.; BRANDEJSOVÁ, H. Optimization of the external cladding of log houses. In Sborník ze 7. odborné konference Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech. Podbánské, SVK: TU Košice, 2006. s. 143-146.
  Detail

  VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V. Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání. Brno: ERA group . s.r.o., 2006. s. 59 ( s.)ISBN: 80-7366-073- 3.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Stanovení a porovnání účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na třech druzích zdiva. In Zborník abstraktov. 1. Košice: CPRESS, Technická univerzita Košice, 2006. s. 131-132. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M. STANOVENÍ A POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI MW VYSOUŠENÍ POMOCÍ TYČOVÉ ANTÉNY NA TŘECH DRUZÍCH ZDIVA. In Zborník příspěvků CD. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-8073-678- 2.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. ANALYSIS OF COMPOSITE WOOD CONCRETE JOIST CEILINGS BEHAVIOR WITH USE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE. In Zborník abstraktov. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 101-102. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Analysis of composite wood concrete joist ceilings behavior with use of lightweight concrete. In CD Zborník prispevkov. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-8073-678- 2.
  Detail

  BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. Optimalizace navrhování obvodového pláště srubových staveb. In Sborník 10. odborného semináře s mezinárodní účastí. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2006. s. 181-184. ISBN: 80-86837-03- 3.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu therm. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. 40. Ostrava: FAST VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 94-99. ISBN: 80-248-1157- X.
  Detail

  BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. Srubové domy - konstrukce obvodových stěn a ekologické aspekty. In Sborník z konference Zdravé domy 2006. Brno: FA VUT v Brně, 2006. s. 64-66. ISBN: 80-214-3200- 4.
  Detail

  TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Sananace vlhkého zdiva novodobých objektů. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. 40. Ostrava: FAST VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 100-104. ISBN: 80-248-1157- X.
  Detail

  BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. Present trends and potentialities in designing of log- houses external walls. In Book of proceedings from International Symposium. Iasi, Romania: Faculty of Civil Engineering, 2006. s. 307-312. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. The External Claddings and Environmental Aspects of Log Houses. In Sborník konference Budovy a prostredie 2006. Bratislava: Vadavateľstvo STU - Bratislava, 2006. s. 102-105. ISBN: 80-227-2518- 8.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M. Spřažené dřevobetonové stropní konstrukce s lehkým betonem při aplikaci v oblasti rekonstrukcí. In Sborník z 28. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006. 250. Praha: 2006. s. 255-259. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Sledování vlivu MW záření na odpadní materiál využitý jako plnivo dutin u keramických tvarovek. In Sborník ze semináře Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 150. Brno: VUT FAST, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Poruchy obvodového pláště HUECK-HARTMANN na budově "Symbol" v Technologickém parku Brno. In Sborník ze 7. konference Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbáňské: TU Košice, 2006. s. 206-212.
  Detail

 • 2005

  TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Možnosti sanace dutinového zdva roti účinkům vlhkosti. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 123-128. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Využití mikrovlnného záření pro vysoušení vlhkého zdiva. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 129-132. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  ALEXA, Tomáš; ZEJDA, Pavel; NOVOTNÝ, Miloslav. Odstraňování vlhkosti z vybraných druhů spojovacích malt mikrovlným ohřevem a ověření vlivu MW zářenín na mechanické vlastnosti spojovacích malt. In Zborník z konferencie s medziárodnou účasťou PORUCHY A REKONSTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 133-137. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  ZEJDA, Pavel; ALEXA, Tomáš; NOVOTNÝ, Miloslav. Experimentální měření hustoty zářivého toku při vysoušení zdiva mikrovlnným zářením. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONSTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 139-144. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  ZAPLETALOVÁ, O.; NOVOTNÝ, M. Experimental determination of influence microwave method dutiny drtiny porous concrete blocks. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 145-150. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M. Vliv mikrovlnného ohřevu na pevnostní charakteristiky dřevěného konstrukčního prvku. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 151-152. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  TOMÍČEK, Oldřich; BAYER, Patrik; ŠUHAJDA, Karel; NOVOTNÝ, Miloslav. Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou. In Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV TRIECH. košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 153-156. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  PEXOVÁ, Jana; NOVOTNÝ, Miloslav. Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce. In Sborník přednášekz odborného semináře se zahraniční účastí DŘEVOSTAVBY 2005. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola., 2005. s. 130-134. ISBN: 80-86837-02- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, Miloslav. Novodobé krovy. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí DŘEVOSTAVBY 2005. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 2005. s. 162-165. ISBN: 80-86837-02- 5.
  Detail

  BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M. Vysušené trhliny při MW ohřevu dřevěných prvků. In Sborník ze 3. Mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, 2005. s. 57-58. ISBN: 80-214-2855- 4.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Experimentální analýza vlastností spřaženého dřevobetonového průřezu při užití lehkého betonu. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 60-63. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ALEXA, Tomáš; NOVOTNÝ, Miloslav. Posouzení mechanických vlastností spojovacích malt zdiva při aplikaci MW ohřevu. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 213-216. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ZEJDA, Pavel; ALEXA, Tomáš; NOVOTNÝ, Miloslav. Analýza útlumu mikrovlnného záření při vysoušení vzorku pálené cihly. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 217-220. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M. Vysoušení dutinového zdiva MW tyčovou anténou. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 221-224. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  TOMÍČEK, Oldřich; NOVOTNÝ, Miloslav; ŠUHAJDA, Karel. Chemická metoda při sanaci dutinového zdiva proti vzlínající vlhkosti. In sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a. s, 2005. s. 225-230. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ZAPLETALOVÁ, O.; NOVOTNÝ, M. experimentální analýza vlivu mikrovlnné metody na stávající pórobetonové zdivo. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 231-236. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  BANIČOVÁ, D. Vliv MW ohřevu na pevnostní charakteristiky dřevěného konstrukčního prvku. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Dom techniky ZSVTS Košice, spol.sr.o.: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2005. s. 151 ( s.)ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M. Výsušné trhliny při MW ohřevu dřevěných prvků. In 3. mezinárodní konference Zastřešení budov. VUT FAST v Brně: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, 2005. s. 57 ( s.)ISBN: 80-214-2855- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., BANIČOVÁ, D. Vznik a rozvoj trhlin při MW ohřevu konstrukčního dřeva. In Dřevostavby - stavební systém budoucnosti, - dřevo, surovina moderního člověka, - ekologie, úspory energií, suchá výstavba. Volyně - Česká republika: VOŠ Volyně, 2005. s. 190 ( s.)ISBN: 80-86837-02- 5.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Experimentální sledování účinnosti mikrovlnného vysoušení pomocí tyčové antény na jednotlivých typech zdiva. In 7. Odborná konference doktorského studia, JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2825- 2.
  Detail

  STRAKA, B.; NOVOTNÝ, M. Nová publikace - Holzbau. Střechy, fasády, izolace, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 72-73. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  NOVOTNÝ, Miloslav; STRAKA, Bohumil. Využití dřeva v sůčasných konštrukciách šikmých a plochých striech. Eurostav Brat, 2005, roč. 11, č. 3, s. 23-26. ISSN: 1335- 1249.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Využitie dreva v súčasných konštrukciach šikmých a plochých striech. Eurostav Brat, 2005, roč. 11, č. 3, s. 23 ( s.)ISSN: 1335- 1249.
  Detail

  NOVOTNÝ, Miloslav. Odborné posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu č. 33 v areálu VFU Brno, Brno v rámci budování VMO Tunely Dobrovského č. 9. Brno: 2005. s. 1-20.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., SCHMID, P. Odborné posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu AULY v areálu VFU v Brně. Brno: 2005. s. 2-20.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
  Detail

 • 2004

  NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P. Experimentální analýza sanace vlhkého zdiva MW zářením. In Sborník z Česko- Slovenské konference Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. s. 371-374. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Střechy I - Opravy a rekonstrukce. profi a hobby 61. profi a hobby 61. Praha: GRADA Publishing, spol. s r.o., 2004. 144 s. ISBN: 80-7169-825- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. ExternenTechnischen Fachberater Büsscher and Hoffman Gesellschaft m.b.H. Germany: 2004.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. a kol. Analýza působení mikrovlnného záření na stavební materiály. Závěrečná zpráva projektu GAČR 103/01/ 0964. VUT Brno: GAČR, 2004.
  Detail GAČR 103/01/0964

  NOVOTNÝ, M. Budovy obytné a občanské. In Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. Praha: Verlag Dasshofer, nakladatelství s r.o., 2004. s. I ( s.)ISBN: 1214- 7060.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Krovové soustavy šikmých a strmých střech. In Střešní konstrukce od A do Z. Střešní konstrukce od A do Z. Praha: VERLAG DASHOFER, spol. s r.o., 2004. s. část 5. 2 ( s.)ISBN: 80-86229-28- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O.; ŠUHAJDA, K.; ZEJDA, P. Využití mikrovlnného záření při přesoušení injektážních vrtů. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 11/ 2004, č. 11, s. 58 ( s.)ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D. Reologické změny konstrukčního dřeva při MW ohřevu. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 11/ 2004, č. 11, s. 37 ( s.)ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Novodobé krovy. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 11/ 2004, č. 7- 8, s. 68 ( s.)ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Novodobá hambalková soustava. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 11/ 2004, č. XI, s. 10-13. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M. Vysušování dřevěných prvků mikrovlnným zářením. Materiály pro stavbu, 2004, roč. X/ 2004, č. 3, s. 46 ( s.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004, 26. konference. Praha: Česká stavební společnost, WTA Praha, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O.; ŠUHAJDA, K. Určení vlastností vlhkého cihelného střepu. In Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 379-386. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P. Analýza vysokofrekvenčního pole při vysoušení zdiva mikrovlnnou metodou. In Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 282-289. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O. Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou. In Sborník 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost WTA, 2004. s. 271-276. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; PEXOVÁ, J. Rekonstrukce trámových stropů u rodinného domku v Klimkovicích. In Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost WTA, 2004. s. 26-29. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Stavby obytné a občanské. Vady od A do Z. Vady od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o., 2004. 32 s. ISBN: 1214- 7060.
  Detail

  STRAKA, B.; NOVOTNÝ, M. K některým problémům navrhování, realizace a sanace dřevěných konstrukcí. In Dřevostavby. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2004. s. 144-149. ISBN: 80-86837-00- 9.
  Detail

  BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M. Analýza vlivu mikrovlnného záření na konstrukční dřevo. In Dřevostavby. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2004. s. 173-178. ISBN: 80-86837-00- 9.
  Detail

  BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M. Ošetření konstrukčního dřeva mikrovlnným zářením. In 2. mezinárodní konference Zastřešení budov. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 197 ( s.)ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., BANIČOVÁ, D. Mikrovlnný ohřev jako možnost sanace vlhkostí poškozených dřevěných konstrukcí. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2004. s. 367 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., ZEJDA, P. Experimentální analýza sanace vlhkého zdiva mikrovlnným zářením. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 371 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M. Reologické změny konstrukčního dřeva při MW ohřevu. In Sanace a rekonstrukce budov 2004. Praha: WTA, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou. In Sanace a rekonstrukce budov 2004. Praha: WTA, 2004. s. 271 ( s.)
  Detail

  TOMÍČEK, O., NOVOTNÝ, M., ŠUHAJDA, K. Určení vlastností vlhkého cihelného zdiva při sanaci injektážní metodou. In Sanace a rekonstrukce budov 2004. Praha: WTA, 2004. s. 379 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M., BANIČOVÁ, D. Mikrovlnný ohřev jako možnost sanace vlhkostí poškozených dřevěných konstrukcí. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Podbánské: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, 2004. s. 193 ( s.)ISBN: 80-232-0225- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Novodobé krovy. In Sborník z odborné konference Navrhování budov od základů po střechu. Brno: VUT Brno, 2004. s. 38-46. ISBN: 80-214-2638- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D. Mikrovlnný ohřev jako možnost sanace vlhkosti poškozený dřevěných konstrukcí. In Zborník z konferencie Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Podbánské: Podbánské, 2004. s. 43-49. ISBN: 80-232-0225- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D. Reologické změny konstrukčního dřeva při MW ohřevu. In Sborník z Česko- Slovenské konference Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. s. 367-400. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

 • 2003

  NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P. Využití mikrovlnné technologie při vysoušení stavebních konstrukcí. In Zborník z konferencie Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnútornej klímy II. Vyšné Ružbachy: Vyšné Ružbachy, 2003. s. 96-102.
  Detail

  FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M. Střechy II, základní konstrukce. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D. Možnosti vysušování dřeva MW zářením. In Sborník z odborného semináře Dřevostavby 2003. Volyně: Volyně, 2003. s. 81-85.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B. Některé nové typy dřevěných konstrukcí pro zastřešení pozemních staveb. In Sborník odborného semináře Dřevostavby 2003. Volyně: Volyně, 2003. s. 71-80.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Zkušenosti z využití MW záření při odstraňování vlhkosti ze stavebních konstrukcí. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových pláčťov striech. Bratislava: Bratislava, 2003. s. 58-63. ISBN: 80-232-0214- 6.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Moderní způsoby aplikace zdiva z pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2003, roč. 9, č. 5/ 2003, s. 36 ( s.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M. Střechy - Základní konstrukce. 1799. 1799. Praha: GRADA Publishing, spol.s r.o. Praha, 2003. 164 s. ISBN: 80-247-0681- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B. Obecné poznatky z rekonstrukce historických krovů. In Sborník z Mezinárodní konference Zastřešení budov. Brno: Stavoprojekta Brno, 2003. s. 139-144. ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Využití mikrovlnného zářiče pro dezinfekci dřevěných konstrukcí staveb. Materiály pro stavbu, 2003, roč. 6/ 2003, č. 6, s. 48-49. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B. Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures. In Behavior of concrete at high tempetatures and advanced design of concrete structures. Vienna: Ulrich Schneider, Johannes Horvath, 2003. s. 279-287. ISBN: 985-464-359- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures. In Behavior of concrete at high temperatures and advanced design of concrete structures. Minsk: Bělorusskij nacionalnyj těchničeskij uneversitět Minsk, 2003. s. 279-287. ISBN: 985-464-359- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Moderní způsoby aplikace zdiva z pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2003, roč. 5/ 2003, s. 36-39. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P. Možnosti využití mikrovlnného záření při vysošení cihelného zdiva. In Sborník z 25. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost WTA, 2003. s. 185-189. ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D. Vysušování dřeva mikrovlnným zářením. In Sborník z 25. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost WTA, 2003. s. 36-40. ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M. Vysušování dřeva mikrovlnným zářením. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: WTA CZ, 2003. s. 36 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V. Poruchy a rekonstrukce staveb. Brno: ERA group . s.r.o., 2003. s. 59 ( s.)ISBN: 80-86517-56- X.
  Detail

  BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M. Odstraňování vlhkosti a sterilizace dřevěných střešních konstrukcí mikrovlnným zářením. In Sborník z konference Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy II. Vyšné Ružbachy: Vyšné Ružbachy, 2003. s. 76-83.
  Detail

 • 2002

  STRAKA, B., NOVOTNÝ, M. Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures. Construction and architecture. Neuveden. Minsk: 2002.
  Detail

  MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M. Ochrana staveb před biologickými činitely. Sborník 24. konference sanace a rekonstrukce staveb. Neuveden. Praha: 2002. s. 104- 107 ( s.)
  Detail Moudrý, I.

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Možnosti vysoušení stavebních materiálů a konstrukcí mikrovlnným zářením. In Sborník VII. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťoupri príležitosti 25. výročia založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technické university v Košicích. Neuveden. Košice: 2002. s. 165- 168 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B. Dřevěné konstrukce při rekonstrukcích památkových a starších objektů. In Stavební ročenka 2002. Bratislava: Bratislava, 2002. s. 43-50. ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B. Příklady realizovaných rekonstrukcí a sanací dřevěných střešních konstrukcí. In Zborník z konferencie s mezinárodnou účasťou Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech. Bratislava: Bratislava, 2002. s. 137-142. ISBN: 80-232-0206- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠŤASTNÍK, S. Uplatnění metody ošetření stavební konstrukce MW zářením. In Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech. Podbánské: Bratislava, 2002. s. 171-177. ISBN: 80-232-0206- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MOUDRÝ, I. Možnosti vysoušení stavebních materiálů a konstrukcí MW zářením. In Zborník XII. vedecké konferenie s medzinárodnou účasťou Stavebnej fakulty TU Košice. Košice: TU Košice, 2002. s. 165-168. ISBN: 80-7099-813- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MOUDRÝ, I. Ochrana stavby před biologickými činiteli. In Sborník 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA CZ, 2002. s. 104-107. ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  STRAKA, B., NOVOTNÝ, M. Dřevěné konstrukce při rekonstrukcích památkových a starších objektů. In Satvební ročenka 2002. Neuveden. Bratislava: Eurostav, 2002. s. 43- 50 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Obecné poznatky z rekonstrukcí historických krovů. Stavebná ročenka 2002. Stavebná ročenka 2002. Bratislava: Eurostav Bratislava, 2002. 8 s. ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Externí poradce společnosti Büsscher a Hoffman s.r.o. - prověrka projektu. Brno: 2002.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., STRAKA, B. Příklady realizovaných rekonstrukcí a sanací dřevěných střešních konstrukcí. Sborník z 3. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťou a striech. Neuveden. Podbanské: 2002. s. 137- 142 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., NOVOTNÝ, M. Uplatnění metody ošetřování stavebních konstrukcí mikrovlnným zářením. Sborník z 3. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťou a striech. Neuveden. Podbanske: 2002. s. 171- 176 ( s.)
  Detail

 • 2001

  NOVOTNÝ, M. Poruchy krovů, střech a jejich rekonstrukce. In Pouchy a rekonstrukce staveb. Pouchy a rekonstrukce staveb. Šlapanice: ERA Šlapanice, 2001. s. 159 ( s.)ISBN: 80-86517-10- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Pruchy vodorovných konstrukcí stropů, podlah a jejich rekonstrukce. In Pouchy a rekonstrukce staveb. Pouchy a rekonstrukce staveb. Šlapanice: ERA Šlapanice, 2001. s. 117 ( s.)ISBN: 80-86517-10- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures. In Report of the IABSE Conference Innovative Wooden Structures and Bridges held in Lahti. ETH Honggerberg Zurich Switzerland: ETH Honggerberg Zurich Switzerland, 2001. s. 475 ( s.)ISBN: 3-85748-1003- X.
  Detail

  VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V. Poruchy a rekonstrukce staveb. 2001.
  Detail

  STRAKA, B., NOVOTNÝ, M. In Report of the IABSE Conference Innovative Wooden Structures and Bridges held in Lahti. ETH Honggerberg Zurich Switzerland: 2001. s. 475 ( s.)ISBN: 3-85748-1003- X.
  Detail m

  NOVOTNÝ, M. Nosné střešní konstrukce. In 2001.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Zaměření stávajícíh stavebních objektů. In Pouchy a rekonstrukce staveb. Pouchy a rekonstrukce staveb. Šlapanice: ERA Šlapanice, 2001. s. 9 ( s.)ISBN: 80-86517-10- 1.
  Detail

 • 2000

  NOVOTNÝ, M. Nosné střešní konstrukce - Krovové soustavy šikmých a strmých střech. Střešní konstrukce od A do Z. Střešní konstrukce od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., 2000. 115 s. ISBN: 80-86229-28- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných konstrukcí. In Sborník 22. konference sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2000. s. 38 ( s.)ISBN: 80-02-01383- 2.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Využití minerální vlny při rekonstrukci staveb. In Sborník z 22. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2000. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2000. s. 287 ( s.)ISBN: 80-02-01383- 2.
  Detail

 • 1999

  NOVOTNÝ, M. Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek pomocí MW záření. Teze habilitační práce. Teze habilitační práce. Brno: VUT FAST Brno, 1999. 23 s. ISBN: 80-214-1333- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Suchý podlahový systém orcet. In Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU Bratislava, 1999. s. 66 ( s.)ISBN: 80-227-1215- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Suchý podlahový systém Orcet. In Sborník z XI. Mezinárodní vědecké konference VUT FASt v Brně. Brno: Brno, 1999. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-1436- 7.
  Detail

 • 1998

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Použití suchých podlah Orcet v oblastech postižených záplavami. In Zborník prác z konferencie s medzinárodno účasťou Voda a vlhkosť v pozemných stavbách. Košice: Ferrost a.s. Košice, 1998. s. 30 ( s.)ISBN: 80-7099-325- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Úpravy nášlapných vrstev na suchém podlahovém systému Orcet. In Zborník príspevkov z 22. vedeckej konferencie ústavov a katedier PS zo SR a ČR. Košice: TU v Košicích, 1998. s. 51 ( s.)ISBN: 80-7099-369- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek pomocí MW záření. VUT FAST Brno. Brno: Novotný, 1998.
  Detail

 • 1997

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P. The system of the floating floor. In Workshop 97. Praha: ČVUT v P raze, 1997. s. 32 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P. Systém suchých plovoucích podlah Orcet. In Zborník VI. vedecké konferencie TU v Košicích. Košice: Tu Košice, 1997. s. 215 ( s.)ISBN: 80-7099-272- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P. Použití mikrovln pro stanovení vlhkosti stavební keramiky při výrobě. In Zborník VI. vedecké konferencie Tu v Košicích. Košice: Tu v Košicích, 1997. s. 221 ( s.)ISBN: 80-7099-272- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Montované podlahy. systém suchých podlah Orcet. In Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií TU v Košiciach. Košice: TU Košice, 1997. s. 61 ( s.)ISBN: 80-7099-310- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb. In Sborník VI. vedecke konferencie TU v Košicích. Košice: TU v Košicích, 1997. s. 249 ( s.)ISBN: 80-7099-272- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb. In Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií Tu v Košicích. Košice: TU Košice, 1997. s. 56 ( s.)ISBN: 80-7099-310- 3.
  Detail

 • 1996

  NOVOTNÝ, M. Vady panelových staveb. In Odborný seminář Stavba Ostrava 96. Ostrava: Agentura 7 s.r. o, 1996. s. 20 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Provádění podlahových konstrukcí suchou technologií. Českomoravský výběr, 1996, roč. 11/ 96, s. 23 ( s.)ISSN: 1211- 6017.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Přednosti výstavby suchou technologií. Stavitel, 1996, roč. 11/ 96, č. 11/ 96, s. 28 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I. Systémy suchých podlah. In Odborný seminář mezinárodního stavebního veletrhu v Brně 96. Brno: BVV, 1996. s. 26 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V. Using MW for building materials moisture determination. In Workshop 96. Praha: ČVUT v Praze, 1996. s. 111 ( s.)
  Detail

 • 1995

  NOVOTNÝ, M. Projektování rodinných domků. In Odborný seminář Stavba Ostrava. Ostrava: Ostrava, 1995. s. 5 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Měření vlhkosti stavebních látek a zjišťování stavu dřevěných konstrukcí pomocí mikrovln. In Drevo v stavebných konštruciách. Bratislava: STU Bratislava, 1995. s. 51 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Systémy suchých podlah. In Obdorný seminář Stavba Ostrava. Ostrava: Ostrava, 1995. s. 44 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M., STRAKA, B. Analýza skutečného stavu působení dřevěné konstrukce nájezdové rampy. In Drevo v stavebných konštrukciach. Bratislava: STU Bratislava, 1995. s. 259 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Projektirovanie i realizacia semejnych domov v ČR. In Business and management ´ 95. Vilnius: Vilniaus technikos universitetas, "Technika", 1995. s. 60 ( s.)ISBN: 9986-05-173- 8.
  Detail

 • 1994

  MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M. Šetření energie pomocí tepelné izolace. In Zborník vědecké konferencie TU Košice. Košice: TU Košice, 1994. s. 37 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Using microwaves for building materials moisture determination. In Workshop 95. Praha: ČVUT Praha, 1994. s. 111 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Mikrovlnná metoda měření vlhkosti stavebních látek. In Zborník z konferencie 19. Vedecká konferencia katedier konštrukcií pozemných stavieb univerzít a vysokých škol. Bratislava: ES STU Bratislava, 1994. s. 34 ( s.)
  Detail

 • 1993

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V. Nedestruktivní měření vlhkosti písku. In Zborník vedeckej konferencie VVČ na katedrách stavebných fakúlt v Českej a Slovenskej republike. Bratislava: Bratislava, 1993. s. 61 ( s.)
  Detail

 • 1992

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V. Měření vlhkosti stavebních látek. In Sborník vědecké konference VA Brno 92. Brno: VA Brno, 1992. s. 26 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek. In Zborník V. vedecké konferencie stavebnej fakulty TU Košice, I. sekcia. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 1992. s. 49 ( s.)
  Detail

 • 1989

  NOVOTNÝ, M. Zerstörungfreie Prüfmethoden mit Hilfe der Mikrowellenstrahlung. 1989, roč. 43, č. 1/ 1989, s. 32 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Měření vlhkosti stavebních látek. In Rozvoj výpočtových metód a aplikácia výsledkov výskumu pri navrhovaní stavebných konštrukcií, sekcia II. Košice: ČSVTS, 1989. s. 19 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M. Možnosti využití MW záření ve stavební praxi. In Sborník X. vědecké konference VUT Brno. Brno: VUT Brno, 1989. s. 63 ( s.)
  Detail

 • 1988

  NOVOTNÝ, M. Možnosti využití mikrovlnného záření při rekonstrukci stavebních objektů. In Problemy modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych. Poznaň: Politechnika Poznańska, 1988. s. 98 ( s.)
  Detail

 • 1987

  NOVOTNÝ, M. Možnosti využití mikrovlnného záření ve stvební praxi. In Miteko 87. Vysoké Tatry: Československá vědeckotechnická společnost, 1987. s. 106 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V. Perspektivní možnosti využití mikrovlnného záření ve stavební praxi. Stavební aktuality, 1987, roč. 5/ 87, č. 5/ 87, s. 33 ( s.)ISSN: 0323- 2107.
  Detail