prof. Ing.

Miloslav Novotný

CSc.

PST – profesor

+420 541 147 409
miloslav.novotny@vut.cz

Projekty

 • Digitální fabrikace v pozemním stavitelství s využitím technologie 3D tisku a digitálních dvojčat.
  Detail

 • MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI SANACI HISTORICKÉHO ZDIVA
  Detail

 • TH04020263, Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu
  Detail

 • Modernizace vzdělávací infrastruktury na FAST (InfraS)
  Detail

 • FV10078, Rozvoj retenčních materiálů na bázi recyklátu technologicky kombinované stavební vegetační konstrukce pomocí naměřených dat s verifikací na výseku prototypu
  Detail

 • Ověření mechanické odolnosti konstrukčního dřeva vybraných listnatých dřevin spojovaného zubovitým a úkosovým spojem
  Detail

 • Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu
  Detail

 • Analýza vlhkostního kmitu dřevěné stěny v závislosti na kvalitě a způsobu provedení difúzního retardéru
  Detail

 • Zpřesnění povrchových okrajových podmínek a modelování teplotního a vlhkostního pole zemin
  Detail

 • Studijní opora pro tvorbu výkresové dokumentace
  Detail

 • Experimentální ověření vlivu intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnotu plošné průvzdušnosti
  Detail

 • Vliv hluku z provozu rozvodů vodovodu a kanalizace na vnitřní akustické mikroklima
  Detail

 • Ověření skutečných tepelně technických vlastností reflexních izolací
  Detail

 • Prostup vlhkosti skladbou difúzně uzavřené obvodové stěny dřevostavby při správné a nesprávné realizaci parozábrany
  Detail

 • Ověření vlivu tepelně izolačních okenic v dynamickém režimu na vnitřní mikroklima budov
  Detail

 • Numerické ověřování a optimalizace prefabrikovaného prvku pro suché podlahové konstrukce moderních dřevostaveb
  Detail

 • Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků
  Detail

 • Vliv difúzního odporu deskových materiálů v konstrukcích dřevostaveb na vzduchotěsnost materiálu.
  Detail

 • Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky
  Detail

 • Monitoring vhkostní bilance difúzně otevřených a uzavřených konstrukci moderních nízkoenergetických dřevostaveb
  Detail

 • Optimalizace návrhu novodobých dřevěných stropních konstrukcí
  Detail

 • GAP104/10/1390, Analýza vlivu mikrovlnného předsoušení při aplikaci chemických injektáží vlhkého zdiva
  Detail

 • Analýza funkčnosti parozábrany mechanicky kotvených střešních plášťů plochých střech
  Detail

 • Stanovení hladiny intenzity elektromagnetického záření při vysoušení různých druhů vlhkého zdiva mikrovlnnou metodou
  Detail

 • Analýza působení mikrovlnného záření na stavební matriály
  Detail