prof. Ing.

Miloslav Novotný

CSc.

PST – profesor

+420 541 147 409
miloslav.novotny@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • Doc.Ing.Bohumil Straka,CSc. Ing.Karel Čupr,CSc. Ing.Pavel Zejda, Ing.Tána Juráková: Sanace nádvoří Zámku ve Slavkově u Brna. Zámek Slavkov u Brna, Česká republika. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)

 • Doc.Ing.Bohumil Straka,CSc. Ing.Pavel Schmid, PhD. Ing.Amos Dufka,PhD.: Odborné posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu č.34 v areálu VFU Brno, Palackého 1/3,Brno. Veterinární a farmaceutická universita Brno, Paůlackého 1/3. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)

 • Prof.Ing.arch.Jiří Myslín,CSc. Prof.Ing.Jindřich Melcher,DrSc.: RD AS-D-108; Projekt montovaného dřevěného domu AS-D-108 (stavební část). ČR a BRD. URL: -. (ověřená technologie)

 • Prof.Ing.arch.Jiří Myslín,CSc.: RD VEGA - 170; Montovaný dřevěný dům VEGA - 170 (projektová dokumenatce - stavební část). ČR a SRN. URL: -. (ověřená technologie)

 • Doc.Ing.Ivan Moudrý,CSc. Prof.Ing.Jindřich Melcher,DrSc. - statické zkoušky: ORCET; Suchý podlahový systém ORCET. ČR. URL: Firemní stranky fi Orsil-Isover a Cetris. (ověřená technologie)

 • Moudrý, Novotný, Božek: Přístroj pro měření vlhkosti stavebních látek a detekci dřevěné hmoty v konstrukci. VUT Brno. (ověřená technologie)

 • Moudrý, Novotný, Božek: Zkušenosti a poznatky z aplikace elektromagnetického záření pro měření vlhkosti stavebních látek a jejich detekci. Výstava EXPOCONSTRUCT Praha 92. (ověřená technologie)

 • ŠUHAJDA, K.; TICHOMIROV, V.; SCHMID, P.; NOVOTNÝ, M.: Horkovzdušné spoje asfaltů; Spojování asfaltových pásů pomocí horkého vzduchu. Stavebnictví VUT v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Inovační voucher. (ověřená technologie)

 • BEČKOVSKÝ, D.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; VLACH, F.; BEČKOVSKÁ, T.; JELÍNEK, P.: EXDR1; Experimentální dřevostavba EXDR1. Kulkova 10, 615 00 Brno. URL: http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31. (funkční vzorek)

Patenty

 • 2013

  patent
  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; FUCIMAN, O.; VUT FAST: Apparatus for measuring of moisture parameters of porous material and method for monitoring of moisture spreading in porous material. EP 2 498 080 B1, patent. BRD Mnichov (2013)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Aparatura pro měření vlhkostních parametrů pórovité hmoty. 23258, užitný vzor. ÚPV Praha (2012)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  FRANK, M.;KOLÁŘOVÁ, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technické v Brně; Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.: Stropní konstrukce opatřená podlahovou konstrukcí. 22649, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

 • 2010

  patent
  ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; ŠŤASTNIK, S.; NOVOTNÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob sledování šíření vlhkosti v pórovitých hmotách a zařízení k jeho provádění. 301475, patent. Praha (2010)
  Detail

 • 2008

  užitný vzor
  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠŤASTNÍK, S.; MOUDRÝ, I.; Vysoké učení technické v Brně: Einrichtung zur Ermitlung der Feuchtigkeitsbewegung in Porösen Material. 202007008307.6, užitný vzor. München (2008)
  Detail

 • 2007

  užitný vzor
  ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; ŠŤASTNÍK, S.; NOVOTNÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro sledování šíření vlhkosti v pórovitých hmotách. 17212, užitný vzor. Praha (2007)
  Detail