Detail předmětu

Sanace a adaptace budov

Akademický rok 2023/24

NHB042 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPC-MI zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

Stavebně - fyzikální a stavebně -technické zákonitosti platné pro sanace vlhkého zdiva budov, příčiny vlhnutí zdiva starších stavebních objektů, stavebně-technický průzkum vlhkosti a jeho vyhodnocování, metody snižování vlhkosti zdiva budov, projektová dokumentace pro sanace budov, problematika ochrany spodní stavby objektů proti pronikání radonu. Řešení otázek spojených s ochranou dřevěných stavebních konstrukcí vůči biologickým činitelům zejména ve vztahu k rekonstruovaných objektů. Problematika rekonstrukcí příček, podhledů, rekonstrukce a renovace komínů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Analýza vlivu vlhkosti na chování stavebních konstrukcí,příčiny vlhnutí zdiva,měření vlhkosti stavebních konstrukcí,zpracování stavebně-vlhkostního průzkumu,aplikace metod dodatečného snižování vlhkosti,analýza působení biotických činitelů na stavební konstrukce,návrh a realizace opatření proti pronikání radonu do rekonstruovaných objektů.

Znalosti

Student bude schopen zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení
sanace budovy včetně stavebně vlhkostního průzkumu a biotického průz-
kumu . Je schopen provést návrh metody sanace budovy ve vztahu ke
zjištěným skutečnostem.

Osnova

1. Základní teoretické poznatky ze sanační techniky budov. Příčiny vlhnutí zdiva stavebních objektů.
2. Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
3. Vlhkostní průzkumy stavebních objektů. Projektová dokumentace pro sanaci vlhkého zdiva.
4. Novodobé mechanické sanační metody.
5. Metody infúzních clon sanace zdiva. Elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva.
6. Metody sanace vlhkosti založené na proudění vzduchu, sanační omítky. Metody stavebních opatření.
7. Problematika úpravy soklové části zdiva budov.
8. Ochrana rekonstruovaných objektů proti pronikání radonu.
9. Rekonstrukce příček. Rekonstrukce podhledů.
10. Renovace a rekonstrukce komínů.
11. Dodatečné kotvení stavebních konstrukcí.
12. Rekonstrukce plochých střech.
13. Ochrana stavebních objektů proti biologickým činitelům.

Prerekvizity

Stavebně-fyikální zákonitosti pohybu vody ve stavebních konstrukcích,teorie konstrukcí pozemních staveb,mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí,zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní teoretické poznatky ze sanační techniky budov. Příčiny vlhnutí zdiva stavebních objektů. 2. Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích. 3. Vlhkostní průzkumy stavebních objektů. Projektová dokumentace pro sanaci vlhkého zdiva. 4. Novodobé mechanické sanační metody. 5. Metody infúzních clon sanace zdiva. Elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva. 6. Metody sanace vlhkosti založené na proudění vzduchu, sanační omítky. Metody stavebních opatření. 7. Problematika úpravy soklové části zdiva budov. 8. Ochrana rekonstruovaných objektů proti pronikání radonu. 9. Rekonstrukce příček. Rekonstrukce podhledů. 10. Renovace a rekonstrukce komínů. 11. Dodatečné kotvení stavebních konstrukcí. 12. Rekonstrukce plochých střech. 13. Ochrana stavebních objektů proti biologickým činitelům.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrální práce, výběr stávajícího objektu. 2. Zaměření stávajícího stavu. 3.–4. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu. 5.–6. Návrh na nové využití objektu. 7. Návrh sanace poruch a vad. 8. Projekt sanace vlhkosti, vč. technologického předpisu. 9. Projekt sanace jiné poruchy objektu. 10.–11. Návrh zateplení objektu včetně výpočtu. 12. Kompletace projektu. 13. Zápočet.