Detail předmětu

Sanace a adaptace budov

NHB042 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPC-MI povinný zimní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 1. ročník 4 kredity

Stavebně - fyzikální a stavebně -technické zákonitosti platné pro sanace vlhkého zdiva budov, příčiny vlhnutí zdiva starších stavebních objektů, stavebně-technický průzkum vlhkosti a jeho vyhodnocování, metody snižování vlhkosti zdiva budov, projektová dokumentace pro sanace budov, problematika ochrany spodní stavby objektů proti pronikání radonu. Řešení otázek spojených s ochranou dřevěných stavebních konstrukcí vůči biologickým činitelům zejména ve vztahu k rekonstruovaných objektů. Problematika rekonstrukcí příček, podhledů, rekonstrukce a renovace komínů.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení sanace budovy včetně stavebně vlhkostního průzkumu a biotického průzkumu. Je schopen provést návrh metody sanace budovy ve vztahu ke zjištěným skutečnostem.

Prerekvizity

Stavebně-fyikální zákonitosti pohybu vody ve stavebních konstrukcích,teorie konstrukcí pozemních staveb,mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí,zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem.

Korekvizity

Základní znalosti z předmětů konstrukcí pozemních staveb, ze stavební fyziky, z nosných konstrukcí staveb a stavební mechaniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Použití audiovizuální techniky při přednáškách předmětu, praktické ukázky meřících zařízení z oboru rekonstrukcí a sanací budov.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování je podmínkou docházka, získání zápočtu odevzdáním práce, zkouška.

Cíl

Analýza vlivu vlhkosti na chování stavebních konstrukcí,příčiny vlhnutí zdiva,měření vlhkosti stavebních konstrukcí,zpracování stavebně-vlhkostního průzkumu,aplikace metod dodatečného snižování vlhkosti,analýza působení biotických činitelů na stavební konstrukce,návrh a realizace opatření proti pronikání radonu do rekonstruovaných objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní teoretické poznatky ze sanační techniky budov. Příčiny vlhnutí zdiva stavebních objektů.
2. Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
3. Vlhkostní průzkumy stavebních objektů. Projektová dokumentace pro sanaci vlhkého zdiva.
4. Novodobé mechanické sanační metody.
5. Metody infúzních clon sanace zdiva. Elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva.
6. Metody sanace vlhkosti založené na proudění vzduchu, sanační omítky. Metody stavebních opatření.
7. Problematika úpravy soklové části zdiva budov.
8. Ochrana rekonstruovaných objektů proti pronikání radonu.
9. Rekonstrukce příček. Rekonstrukce podhledů.
10. Renovace a rekonstrukce komínů.
11. Dodatečné kotvení stavebních konstrukcí.
12. Rekonstrukce plochých střech.
13. Ochrana stavebních objektů proti biologickým činitelům.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání semestrální práce, výběr stávajícího objektu.
2. Zaměření stávajícího stavu.
3.–4. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu.
5.–6. Návrh na nové využití objektu.
7. Návrh sanace poruch a vad.
8. Projekt sanace vlhkosti, vč. technologického předpisu.
9. Projekt sanace jiné poruchy objektu.
10.–11. Návrh zateplení objektu včetně výpočtu.
12. Kompletace projektu.
13. Zápočet.