Detail předmětu

Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních staveb

Akademický rok 2023/24

DH81 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-K-E-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb a praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na rozhodující konstrukční detaily a jejich tvorbu.
Speciální rozšíření problematiky podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Vypracování odborné rešerše v oblasti vybraného technického problému, seznámení se zásadami odborné publikační činnosti, prezentace zpracovaného tématu před kolektivem včetně diskuze a obhajoby.

Osnova

1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS
12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.
1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS
12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín (TZB, TŘS, BZK a KDK) na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli. 5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně. 9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS 12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min. 13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby. 1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli. 5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně. 9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS 12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min. 13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.