Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

Akademický rok 2022/23

DH82 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-K-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

S pomocí zjednodušených metod výpočtu a numerických metod simulace mohou studenti hodnotit komplexní problematiku tepelné ochrany budov se zaměřením na šíření vlhkosti při vícerozměrném vedení tepla a posuzování tepelně izolačních vlastností budov za nestacionárních podmínek. Cílem předmědmětu je úvod do modelování v oblasti stavební fyziky v souvislosti s navrhováním staveb. Získané znalosti budou využity pro modelování fyzikální jevů ve stavebních konstrukcích zaměřených na vedení tepla, proudění vzduchu, tepelně-vlhkostní stavy a procesy ve stavebních materiálech zabudovaných v konstrukcích budov pro nestavionární okrajové podmínky korespondující s dynamikou klimatických změn vnějšího prostředí a provozem budov.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Cíl

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Znalosti

Vypracování elaborátu teoretické části k posouzení zadaného objektu stavby podle zadání a konzultací.

Osnova

1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách.
2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky
3. Provozní schéma dispozice zadané stavby.
4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby
5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů
6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby
7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze
8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování)
10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku
12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu
13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení

Prerekvizity

Teorie tepelné ochrany, akustické ochrany, protipožární ochrany, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253102

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách.
2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky
3. Provozní schéma dispozice zadané stavby.
4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby
5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů
6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby
7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze
8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování)
10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku
12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu
13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení