English

B3607 Civil Engineering (nBA)

bakalářský studijní program v anglickém jazyce a prezenční formou studia
akreditace od:2015délka studia:8 semestrůforma studia:prezenčnívyučovací jazyk:angličtina

OborRočník
General Study1.
 2.
Building Constructions (AKVO3608R001)3.
 4.