Nabídka programů

Vodní hospodářství a vodní stavby

prezenční 4 roky zakončeno titulem Ph.D.

Doktorské studium pro všechny, koho láká věda. Budete pracovat s nejlepšími exeperty v oboru, vyučovat, podílet se na základním i aplikovaném výzkumu a publikovat.

Detaily programu: Vodní hospodářství a vodní stavby.
Alternativní programy: Vodní hospodářství a vodní stavby (kombinované studium).

Zapojte se do mezinárodních vědeckých projektů.

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška