Detail předmětu

Chemie vody

Akademický rok 2024/25

DCB009 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DPC-V letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 2. Fyzikální chemie povrchů, chemické rovnováhy. 3. Obecné složení vod. 4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy. 5. Kovy a polokovy. 6. Halogeny, sloučeniny dusíku. 7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu. 8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení. 9. Uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky. 10. Fenoly, halogenderiváty uhlovidíků, huminové látky. 11. Pesticidy, tenzidy. 12. Hydrochemická jakost přírodních vod. 13. Hydrochemická jakost pitných a vybraných odpadních vod.