Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

Akademický rok 2024/25

DSB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DPC-V letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací.
 2. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 4. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 6. Nové informace v meteorologii.
 7. Klimatologie – terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí.
 8. Klima EU a ČR – podrobná charakteristika.
 9. Změna klimatu, scénáře, dopady.
 10. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření.
 11. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 12. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 13. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.