Detail předmětu

Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin

Akademický rok 2024/25

DRB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DPC-V letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–4. Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů. 5.–8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody. 9. Měření tlaků, sil a momentů. 10. Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky. 11. Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře. 12. Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva). 13. Měření v pohybujícím se prostoru.