Nabídka programů

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

prezenční 4 roky zakončeno titulem Ph.D.

Vývoj nových stavebních materiálů, jejich testování a zavádění do praxe bude vaším hlavním úkolem. Kromě vědecké činnosti budete vyučovat, publikovat a spolupracovat na mezinárodních projektech.

Detaily programu: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.
Alternativní programy: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství (kombinované studium).

Objevujte materiály pro budoucnost

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška