Detail předmětu

Diskrétní metody ve stavebnictví 1

Akademický rok 2024/25

DAB029 předmět zařazen v 23 studijních plánech

DKA-E letní semestr 1. ročník

DKA-GK letní semestr 1. ročník

DKA-K letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

DKA-S letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DPA-GK letní semestr 1. ročník

DPA-K letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DKC-GK letní semestr 1. ročník

DKC-K letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DPC-E letní semestr 1. ročník

DPC-GK letní semestr 1. ročník

DPC-K letní semestr 1. ročník

DPC-M letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní aparát a základní metody vyšetřování diskrétních rovnic. 2. Diskrétní počet (vybrané diferenční vztahy na základě spojitých analogií). 3. Diferenční rovnice a systémy. 4. Základní pojmy, užívané v diskrétních rovnicích. 5. Rovnovážné body, periodické body, body potenciálně rovnovážné a potenciálně periodické. 6. Stabilita řešení, přitahující a odpuzující body a jejich ilustrace na příkladech. 7. Algoritmy řešení systémů diskrétních rovnic a rovnic vyšších řádů, případ konstantních koeficientů. 8. Metoda variace parametrů. 9. Metoda neurčitých koeficientů. 10. Rovnice průhybu nosníku, řešení metodou diskrétních rovnic. Okrajové a počáteční podmínky. 11. Transformace některých nelineárních rovnic na lineární. 12.–13. Diferenční rovnice sestavované na bází vzorkování.