Detail předmětu

Teoretické základy kompozitních materiálů

Akademický rok 2024/25

DJB046 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DPC-M letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, vývoj kompozitních materiálů. 2. Definice kompozitního působení, proměnné definující vlastnosti kompozitů, jejich strukturní roztřídění. 3. Navrhování kompozitů. 4. Částicové kompozity I. až III. typu, specifika. 5. Vláknové kompozity, vlákna, matrice. 6. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží. 7. Sklovláknobeton, vláknobeton s polymerními vlákny, navrhování, aplikace. 8. Vláknobeton s ocelovými vlákny, navrhování, aplikace. 9. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 10. Technologie výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí a vláknovou výztuží. 11. Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny. 12. Kompozity vyztužené páskami. Lamináty. Hybridní kompozity. 13. Jednosměrové kompozity, zastoupení vláken. Mechanika jednosměrových kompozitů. Podélná pevnost a tuhost, pracovní diagram při tahovém namáhání (grafy, základní výpočtové vztahy). Chování při porušení. Teplotní roztažnost a transportní vlastnosti. Modul pružnosti a pevnost krátkovláknových kompozitů.