Nabídka programů

Environmentálně vyspělé budovy

prezenční 4 roky zakončeno titulem Bc.

Pojďte aktivně zlepšovat životní prostředí a stavět domy příznivé pro lidi i přírodu. Bez šetrné a trvale udržitelné výstavby, která je přínosem a nikoliv zátěži pro okolí, se už neobejdeme. Během studia se naučíte takové stavby projektovat i postavit, včetně moderních inteligentních budov nebo naopak rekonstrukcí těch starších tak, aby byly úsporné. Budete rozumět energetickým konceptům, odpadovému hospodářství, nakládání s dešťovou i pitnou vodou, využívání obnovitelných zdrojů v budovách.

Až dostudujete, stanete se uznávanými experty v oblasti udržitelnosti a těch opravdu není mnoho. Můžete se vydat kamkoliv za hranice nebo zůstat doma a všude se skvěle uplatníte. Vaše znalosti budou potřeba v soukromé i veřejné sféře už napořád.

Detaily programu: Environmentálně vyspělé budovy.

Budujte udržitelný, přírodě i lidem přátelský svět.

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích tě podrží

Předchozí Další