Nabídka programů

Environmentálně vyspělé budovy

prezenční 1.5 let zakončeno titulem Ing.

Navrhujte budovy s ohledem na ekologii a energii. Během studia se naučíte také principům multikriteriálního hodnocení budov, což umožňuje budovy nejen navrhovat, ale i hodnotit je z hlediska kvality a udržitelnosti. V dnešní době, kdy je důraz kladen na úsporu energie a ekologii, jsou to neocenitelné znalosti.

Získáte i dovednosti v oblasti řízení a provozování budov s důrazem na koncept inteligentních budov. Během studia se naučíte aktuální anglickou odbornou terminologii v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a Building Information Modeling (BIM). Po absolvování najdete uplatnění v projekčních oblastech stavebnictví, můžete pracovat jako energetický auditor, specialista na energetickou efektivitu budov, inženýr pro udržitelné stavebnictví nebo odborník na BIM či facility management.

Detaily programu: Environmentálně vyspělé budovy.

Pro průkopníky udržitelného stavebnictví.

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška